Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 doktorjev znanosti 18. februar 2016

Datum objave: 18.02.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. februar 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Matjaž Čop
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Opis utrjevanja in bistvenih lastnosti pen na osnovi tanina iz skorje iglavcev
mentor: prof. dr. Milan Šernek

2. Matej Gregorič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ocena prehranskega vnosa pri mladostnikih z vidika varovanja zdravja
mentor: prof. dr. Marjan Simčič

3. Polona Hafner
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv klimatskih dejavnikov na izotopsko sestavo in zgradbo branik evropskega macesna (Larix decidua Mill.) in doba (Quecus robur L.)
mentor: prof. dr. Tomislav Levanič

4. Anela Kaurin
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv ohranitvene obdelave na lastnosti tal in strukturo mikrobnih združb v dveh pedo-klimatskih okoljih
mentorica: prof. dr. Helena Grčman
somentorica: doc. dr. Marjetka Suhadolc

5. Renata Pamić
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Novi pristopi konstrukcijske zaščite lesa na objektih kulturne dediščine
mentor: prof. dr. Franc Pohleven

6. Vesna Petkovska
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv hidromorfoloških lastnosti vodotokov Slovenije na združbe bentoških nevretenčarjev
mentor: doc. dr. Gorazd Urbanič
somentor: prof. dr. Matjaž Mikoš

7. Tatjana Robič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Prepoznavanje razlik v fizičnem razvoju med donošenimi in nedonošenimi otroci od rojstva do pozne adolescence
mentorica: prof. dr. Petra Golja
somentorica: Prof. Dr. Ursula Wittwer–Backofen

8. Jurij Rozman
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv ekoloških dejavnikov na naravno pomlajevanje zasmrečenih predalpskih jelovo-bukovih gozdov na karbonatnih sedimentih
mentor: prof. dr. Jurij Diaci

9. Matej Slapnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza življenjskega kroga tehnologij pridelave solate in določitev normalizacijskih dejavnikov za Slovenijo
mentor: prof. dr. Andrej Udovč
somentorica: prof. dr. Marina Pintar

 

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.