Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 1. marec 2016

Datum objave: 01.03.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

1. marec 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Niko Gamulin
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Medsebojni vpliv uporabnikov v omrežju mobilnega operaterja
mentor: prof. dr. Sašo Tomažič

2. Samo Mahnič-Kalamiza
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Učinki električne in toplotne obdelave na transport snovi v biološkem tkivu
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentor: Prof. Dr. Eugene Vorobiev

3. Andrej Osterman
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Vzporedno računanje vidnosti in Fresnelovih con na grafičnih procesnih enotah
mentor: prof. dr. Matjaž Vidmar

4. Dušan Schuster
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Razvoj novega pristopa ITU k mednarodnemu upravljanju frekvenčnega spektra in procesom standardizacije
mentor: prof. dr. Marko Jagodič    

5. Rok Vuga
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Pridobivanje elementarnih gibov za robotsko učenje
mentor: prof. dr. Aleš Ude

6. Nuša Lazar Sinković
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi
potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih
modelov
mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

7. Aleš Marsetič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih
satelitskih posnetkov
mentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
somentor: prof. dr. Krištof Oštir

8. Oskar Sterle
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Časovno odvisne geodetske mreže in koordinatni sistemi
mentor: prof. dr. Bojan Stopar

9. Barbara Vodopivec
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine
mentor: prof. dr. Roko Žarnić
somentorica: doc. dr. Barbara Murovec

10. Nataša Zavrtanik
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Modeliranje obnašanja asfaltnih zmesi pri višjih temperaturah
mentor: prof. dr. Goran Turk
somentor: znan. sod. dr. Marjan Tušar

11. Blaž Zoubek
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Vpliv stikov na potresni odziv montažnih
armiranobetonskih konstrukcij
mentorica: prof. dr. Tatjana Isakovič

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.