Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 doktorjev znanosti 3. marec 2016

Datum objave: 03.03.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

3. marec 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral doktorje znanosti in doktorico znanosti

1. Igor Ivašković
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv ravnanja z ljudmi pri delu na uspešnost profesionalnih športnih klubov z nedobičkovno tradicijo - študija košarkarskih klubov v jugovzhodni Evropi
mentor: prof. dr. Tomaž Čater

2. Kaja Primc
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Okoljski management in teorija življenjskega cikla organizacije: teoretična konceptualizacija in empirična raziskava
mentor: Prof.dr. Tomaž Čater
somentor: Prof. Bobby S. Banerjee

3. Klemen Dovrtel
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vremensko pogojeno aktivno naravno ogrevanje in hlajenje stavb
mentor: prof. dr. Sašo Medved

4. Mitja Franko
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napovedovanje zanesljivosti naključno obremenjenih strojnih elementov
mentor: prof. dr. Marko Nagode
somentor: prof. dr. Matija Fajdiga    

5. Damir Husejnagić
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Model okolja v proizvodnji po naročilu
mentor: prof. dr. Alojzij Sluga

6. Igor Petrović
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Določitev vpliva odcepljenega toka na aerodinamične lastnosti membranskega aeroprofila
mentor: prof. dr. Franc Kosel

7. Janez Sušnik
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Lasersko pretaljevanje in oplastenje aluminijevih zlitin
mentor: prof. dr. Roman Šturm
somentor: prof.dr. Janez Grum

8. Peter Šteblaj
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov
mentor: doc. dr. Jurij Prezelj
somentor: prof.dr. Mirko Čudina

9. Aleš Zalaznik
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vpliv temperature na velikociklično utrujanje izdelkov v frekvenčnem prostoru
mentor: prof. dr. Marko Nagode