Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 9. marec 2016

Datum objave: 09.03.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

9. marec 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Tina Demšar Vreš
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Model in metode upravljanja kulturne krajine z avtohtono arhitekturo na primeru otokov Severnega Kvarnerja
mentor: doc. dr. Ljubo Lah

2. Marjeta Čepin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Priprava nanodelcev cinkovega oksida in njihova citotoksičnost
mentorica: znan. svet. dr. Zorica Crnjak Orel
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

3. Katja Hrovat Arnež
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturne značilnosti in vloga proteina MLKL pri celični smrti
mentor: doc. dr. Gregor Gunčar

4. Gregor Strle
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Novi načini priprave divodikovega trioksida in njegova uporaba za oksidacije organskih spojin
mentor: prof. dr. Janez Cerkovnik

5. Jure Vajs
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteze in uporaba novih diazenov in triazenov
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

6. Gregor Franken
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Čitljivost upodobitev na LCD zaslonih ob različnih osvetlitvenih pogojih
mentorica: prof. dr. Klementina Možina
somentorica: doc. dr. Anja Podlesek

7. Urška Kavčič
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Tiskana pametna embalaža z vključitvijo funkcionalnih elementov
mentorica: prof. dr. Tadeja Muck
somentor: znan. svet. dr. Marijan Maček

8. Polona Kraner Zrim
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporabne lastnosti tekstilij z vgrajenimi aerogelnimi kompoziti
mentorica: prof. dr. Tatjana Rijavec
somentor: prof. dr. Igor B. Mekjavić

9. Tomislav Popit
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mehanizmi transporta in sedimentacijski procesi kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Rebrnic
mentor: prof. dr. Boštjan Rožič
somentorica: doc. dr. Karmen Fifer Bizjak

10. Sonja Šterman
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Večkriterijski odločitveni model razvoja uniformiranih oblačil
mentor: zasl. prof. dr. Miroljub Kljajić
somentor: prof. dr. Franci Sluga

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.