Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 22. marec 2016

Datum objave: 22.03.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. marec 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Urška Bidovec Stojković
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna tipizacija bakterij iz sklopa Mycobacterium tuberculosis
mentorica: prof. dr. Katja Seme

2. Ren-Chung Cheng
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Evolucijski vzorci in procesi odgovorni za ekstremni spolni dimorfizem pri pajkih skupine Argiopinae
mentor: višji znan. sod. dr. Matjaž Kuntner

3. Luka Jan
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv magnetnega polja na stopnjo rasti in fotokemično učinkovitost vodnega makrofita Lemna minor
mentor: prof. dr. Igor Jerman
somentorica: prof. dr. Alenka Gaberščik

4. Katja Klun
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovinami v obalnem morju (Tržaški zaliv)
mentor: prof. dr. Jadran Faganeli
somentorica: doc. dr. Ingrid Falnoga

5. Janja Lamovšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Učinek medsebojnega vpliva ogorčice Meloidogyne ethiopica in bakterije Agrobacterium tumefaciens na gostiteljske rastline
mentor: doc. dr. Gregor Urek

6. Dane Marčeta
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava tehnologij
izkoriščanja lesne biomase v bukovih sestojih
mentor: prof. dr. Boštjan Košir

7. Polonca Ojsteršek Zorčič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Izbira in umeščanje ekoremediacijskih ukrepov na vodozbirnem območju akumulacijskih jezer
mentor: prof. dr. Danijel Vrhovšek
somentor: doc. dr. Matjaž Glavan

8. Tjaša Pogačar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Modeliranje vpliva vremena in podnebja na rast in pridelek travne ruše v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

9. Živa Ramšak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Pristopi k analizi različnih tipov podatkov za boljše razumevanje obrambnega odziva krompirja (Solanum tuberosum L.) na virusne okužbe
mentorica: prof. dr. Kristina Gruden

10. Marko Zmrzlak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Dinamika populacij koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) v slovenskih nasadih hmelja in njihov odziv na podnebne spremembe
mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
somentor: prof. dr. Stanislav Trdan

11. Ana Gostinčar Blagotinšek
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji
mentorica: prof. dr. Mojca Čepič  

12. Jerneja Novšak Brce
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora
mentor: doc. dr.  Stane Košir
somentor: prof. dr. Janez Jerman

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.