Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 doktorjev znanosti 24. marec 2016

Datum objave: 24.03.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

24. marec 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Alenka Bezjak Mlakar
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Poslovna antropologija: antropologija med znanostjo in poslovnim svetovanjem
mentorica: prof. dr. Karmen Šterk

2. Barbara Brečko
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Metodološki pristop k merjenju učinkov rabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v izobraževanju
mentor: prof. dr. Vasja Vehovar

3. Tamara Goličnik
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Poslovni vidiki delovanja samozaposlenih pianistov
mentor: prof. dr. Neven Borak

4. Tamara Narat
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Kakovost življenja revnih otrok v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Tanja Rener

5. Valter Cergol
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Razvoj enačbe za izračun vibracij na ladji
mentor: doc. dr. Peter Vidmar

6. Mitja Trampuš
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Semantični pristopi h konstrukciji domenskih predlog in odkrivanju mnenj iz naravnega besedila
mentorica: prof. dr. Dunja Mladenić
somentor: prof. dr. Janez Demšar

7. Marinka Žitnik
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Učenje z zlivanjem heterogenih podatkov
mentor: prof. dr. Blaž Zupan

8. Mitja Blaganje
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Procesnopravna analiza dodeljevanja javnih sredstev
mentor: prof. dr. Rajko Pirnat
somentorica: prof. dr. Polonca Kovač

9. Peter Merc
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Implementacija kriznega okvira EU za sanacijo ter reševanje bank v slovenski bančni sistem
mentor: prof. dr. Marko Simoneti
somentor: prof. dr. Miha Juhart