Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 8. april 2016

Datum objave: 08.04.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

8. april 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Mojca Bizjak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Oblikovanje celostnega prehranskega protokola pri preprečevanju debelosti
mentorica: prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
somentorica: prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

2. Uroš Jamnikar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Transkriptomska analiza stabilnosti proizvodnih klonov celic ovarijev kitajskega hrčka (CHO)
mentorica: prof. dr. Kristina Gruden
                                             
3. Saša Piskernik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Protimikrobna učinkovitost rastlinskih izvlečkov in vitro in v izbranih živilih
mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina

4. Tina Simončič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Funkcije gozda v načrtovanju večnamenske rabe gozdnega prostora
mentor: prof. dr. Andrej Bončina

5. Mitja Skudnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mahovi kot kazalci vnosa dušikovih spojin v naravne ekosisteme Slovenije in primerjava z nekaterimi drugimi metodami bioindikacije
mentor: prof. dr. Franc Batič
somentorica: prof. dr. Damijana Kastelec

6. David Stanković
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetika naturaliziranih populacij šarenk (Oncorhynchus mykiss) v Sloveniji
mentor: znan. svet. dr. Aleš Snoj


7. Tjaša Stare
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Proučevanje dinamike odziva krompirja (Solanum tuberosum L.) na okužbo s krompirjevim virusom Y na ravni transkriptoma in drugih fizioloških dejavnikov
mentorica: prof. dr. Kristina Gruden

8. Katarina Vrabec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetske in epigenetske spremembe, povezane z amiotrofično lateralno sklerozo v slovenski populaciji
mentorica: prof. dr. Metka Ravnik Glavač

9. Marko Polajnar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vpliv zdrsa med mazivom in površino na tribološke lastnosti mazanih kontaktov
mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

10. Tomaž Šuklje
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavb
mentor: prof. dr. Sašo Medved         
somentor: prof. dr. Ciril Arkar

11. Maša Zalaznik
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Tribološke značilnosti PEEK polimerov in njihovih kompozitov z MoS2 in WS2 dodatki
mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.