Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 13. april 2016

Datum objave: 13.04.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

13. april 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Manja Antonič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Citratna antikoagulacija pri terapevtski plazmaferezi
mentor: prof. dr. Rafael Ponikvar

2. Miša Mojca Cajnko
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularni in fiziološki odzivi Caco-2 celičnega monosloja na listeriolizin O in ekvinatoksin II
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

3. Marija Damjanovska
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv bupivakaina v liposomih na poškodbo perifernega živca po perinevralni ali intranevralni (interfascikularni) injekciji na živalskem modelu
mentorica: doc. dr. Tatjana Stopar Pintarič    

4. Aljoša Danieli
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv vzdržljivostnega treninga na upočasnitev srčne frekvence in njene variabilnosti  po submaksimalnem naporu pri odraslih preiskovancih
mentor: prof. dr. Fajko Bajrović           

5. Alma Kurent
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Mrežnične distrofije v povezavi z nistagmusom pri otrocih
mentorica: prof. dr. Branka Stirn Kranjc         
somentorica: znan. svet., doc. dr. Jelka Brecelj

6. Marija Mravljak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Napovedni dejavniki uspešnosti zdravljenja z nizko odmerjenimi pulzi ciklofosfamida pri bolnikih s sistemskim vaskulitisom s pozitivnimi protitelesi proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih granulocitov (ANCA)
mentorica: doc. dr. Jelka Lindič

7. Anja Plemenitaš
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
mentorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar      
somentorica: prof. dr. Vita Dolžan

8. Nika Pušenjak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinkovitost metode biološke povratne zanke (biofeedback) pri treningu samonadzora psihofizioloških odzivov človeka
mentor: prof. dr. Anton Grad                  
somentor: prof. dr. Matej Tušak
somentor: Univ.- Prof. Dr. Geselher Guttmann

9. Martin Rakuša
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Nevrofiziološki vpogled v upravljanje seganja pri človeku
mentor: doc. dr. Blaž Koritnik       
somentor: Prof. Piero Paolo Battaglini

10. Rajko Saletinger
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Reaktivacija latentne okužbe s humanim virusom citomegalije pri bolnikih z zunajbolnišnično pljučnico
mentor: akad. prof. dr. Franc Strle            
somentor: prof. dr. Mario Poljak    

11. Eva Sodja
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv izražanja molekularnih označevalcev rakavih matičnih celic v krvi in tumorskem tkivu na prognozo bolnikov s pljučnim rakom
mentorica: prof. dr. Tanja Čufer                  
somentor: prof. dr. Peter Korošec

12. Lea Žmuc Veranič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
mentor: prof. dr. Peter Pregelj  
 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.