Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 22. april 2016

Datum objave: 22.04.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. april 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Živa Jezernik
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv kolektivne dinamike odločanja na proces upravljanja s tveganji v bankah
mentor: prof. dr. Marko Košak
somentor: prof. dr. Marko Polič

2. Jana Krapež Trošt
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Večnivojski pristop k  proučevanju timskih inovacij
mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj
somentor: prof. dr. Aleš Groznik

3. Nenad Savič
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki in značilnosti uspešnega preoblikovanja poslovnih modelov
mentorica: prof. dr. Adriana Rejc Buhovac
somentorica: prof. dr. Irena Ograjenšek

4. Matjaž Volk
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Kreditno tveganje in poslovni cikel
mentor: prof. dr. Igor Masten

5. Aleksandra Cvetinović
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Vpliv elektronskih porazdelitev v različnih okoljih na verjetnost za jedrske reakcije
mentor: doc. dr. Matej Lipoglavšek

6. Luka Jeromel
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Razvoj slikovne masne spektrometrije MeV SIMS z merjenjem časa preleta
mentor: prof. dr. Primož Pelicon

7. Tina Novak
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Geometrija realnih form kompleksnega Neumannovega sistema
mentor: prof. dr. Pavle Saksida

8. Benedikt Strajnar
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Štiridimenzionalna asimilacija letalskih meritev ozračja v razgibanem reliefu
mentorica: prof. dr. Nedjeljka Žagar
somentor: dr. Loïk Berre

9. Julija Zavadlav
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Večskalna simulacija biomolekularnih sistemov
mentor: prof. dr. Matej Praprotnik

10. Maruška Žerjal
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Zvezde s kromosfersko aktivnostjo v pregledu neba RAVE
mentor: prof. dr. Tomaž Zwitter

11. Brigita Korošec
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor
mentor: prof. dr. Janez Vodičar

12. Barbara Kreš
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza sprememb pri udeležencih v relacijski družinski terapiji in ključni trenutki teh sprememb z vidika udeležencev
mentor: prof. dr. Christian Gostečnik

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.