Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 doktorjev znanosti 12. maj 2016

Datum objave: 12.05.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

12. maj 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorje znanosti in doktorico znanosti:

1. Tomaž Fakin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Napredni granulirani zeoliti s hierarhično strukturo por na pol-industrijskem nivoju
mentor: prof. dr. Venčeslav Kaučič
somentor: prof. dr. Anton Meden

2. Nina Frančič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sol-gel nanos z encimom His6-OPH za detekcijo organofosfatov
mentorica: prof. dr. Aleksandra Lobnik  
somentorica: prof. dr. Brigita Lenarčič

3. San Hadži
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturne in termodinamske osnove regulacije prepisovanja genov modula toksin-antitoksin higBA iz Vibrio cholerae
mentor: prof. dr. Jurij Lah
mentor: prof. dr. Remy Loris

4. Gregor Ilc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: NMR strukturne študije prionskih proteinov s prirojenimi mutacijami
mentor: prof. dr. Janez Plavec

5. Alen Vižintin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Modificirane površine materialov za litij žveplove akumulatorje
mentor: znan. sod. dr. Robert Dominko
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

6. Marko Bojinović
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Računalniško simuliranje procesov toplotne obdelave podevtektoidnega jekla z diodnim
laserjem
mentor: prof. dr. Boris Štok
somentor: doc. dr. Nikolaj Mole

7. Luka Čerče
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napovedovanje obstojnosti rezalnih orodij z upoštevanjem njihove prostorske obrabe
mentor: prof. dr. Janez Kopač

8. Marko Jerman
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Fenomenološko modeliranje lednega abrazivnega vodnega curka v industrijskih procesih rezanja
mentor: prof. dr. Mihael Junkar
somentor: doc. dr. Henri Orbanić

9. Gorazd Krese
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Določitev ravnovesne temperature kot energijske karakteristike stavbe na podlagi analize rabe energije
mentor: prof.dr. Vincenc Butala
somentor: doc. dr. Matjaž Prek

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.