Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 30. maj 2016

Datum objave: 30.05.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

30. maj 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti


1. Vilma Brodnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Didaktično-metodološka struktura gimnazijskih učnih načrtov za predmet zgodovina na Slovenskem od začetka 20. stoletja do danes
mentorica: prof. dr. Danijela Trškan
somentor: prof. dr. Darko Friš

2. Barbara Dolenc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Elektrofiziološki korelati kodiranja vrstnega reda informacij v vidnem delovnem spominu
mentor: prof. dr. Grega Repovš

3. Sanja Kostanjšek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Iskanje identitete v literarnem ustvarjanju Ferija Lainščka
mentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

4. Kristina Lazar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Luigi Groto in tretja protireformacijska cenzura Dekamerona: ekspurgacija kot priložnost za literarno ustvarjanje
mentorica: prof. dr. Patrizia Farinelli

5. Gašper Mlakar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ženskost in njena ambivalentnost v delu Freuda in Nietzscheja
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec

6. Tina Pirc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli
mentorica: prof. dr. Sonja Pečjak

7. Tanja Roženbergar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Sodobne urbane kulture in muzeji - interpretacija urbanih vsebin v muzejih in muzejskih zbirkah
mentor: prof. dr. Janez Bogataj
somentor: prof. dr. Božidar Jezernik

8. Tibor Rutar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Kritičnorealistični zagovor historičnega materializma proti webrovski in poststrukturalistični sociologiji
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

9. Martina Starc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv čustvene nasičenosti dražljajev na delovni spomin
mentor: prof. dr. Grega Repovš

10. Katarina Švab
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih
mentorica: prof. dr. Maja Žumer

11. Ana Čertanec
s Pravne  fakultete

naslov dr. disertacije: Varstvo človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov po smernicah Združenih narodov
mentor: prof. dr. Branko Korže
somentor: prof. dr. Ciril Ribičič

12. Til Rozman
s Pravne  fakultete

naslov dr. disertacije: Vodenje koncernov: normativna ureditev ter poslovne prakse v Republiki Sloveniji in EU
mentor: prof. dr. Rado Bohinc
somentor: prof. dr. Miha Juhart
 

FOTO: IFP, d.o.o.