Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 17.junij 2016

Datum objave: 17.06.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

17. junij 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Mohor Demšar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Filozofski pomen učenja pri Platonu in Rudolfu Steinerju
mentor: prof. dr. Franc Zore

2. Branka Grošelj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1930
mentor: prof. dr. Božo Repe

3. Helena Jaklitsch
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od 1945 do 1950
mentor: doc. dr. Bojan Balkovec

4. Andreja Kopač
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Diskurzivni "krogotok" eksperimentalnih praks scenskih umetnosti v drugi polovici 20. stoletja
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

5. Breda Marušič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Dramatizacija sodobnega slovenskega romana
mentorica: prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
somentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

6. Alenka Morel
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Kritična analiza diskurza pri tolmačenju za skupnost v Sloveniji
mentor: prof. dr. Vojko Gorjanc

7. Sabina Prah
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Navezanost, narcisizem in obrambni mehanizmi pri ženskah s travmatično izkušnjo
mentor: prof. dr. Gregor Žvelc

8. Polona Sitar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Podobe vsakdanjega življenja slovenskih žensk po letu 1945 skozi vidike potrošnje
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentorica: prof. dr. Breda Luthar

9. Milena Spremo
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: O metafiziki svetovnega etosa
mentorica: prof. dr. Cvetka Toth

10. Toma Strle
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Metakognicija kot povezovalec mišljenja in intuicije v procesu odločanja
mentorica: prof. dr. Olga Markič

11. Klemen Miklavič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Visoko šolstvo v Evropi: evropeizacija, ideje in funkcije
mentor: prof. dr. Pavel Zgaga
somentorica: prof. dr. Åse Gornitzka

 

FOTO: IFP, d.o.o.