Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 8.julij 2016

Datum objave: 08.07.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

8. julij 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Miloš Fon
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Bizantinci na severnem Jadranu in v jugovzhodnem alpskem prostoru od 6. do 8. stoletja
mentor: prof. dr. Rajko Bratož

2. Marjan Horvat
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Demokratični deficit in postnacionalna Evropa
mentorica: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
somentor: prof. ddr. Rudolf Rizman

3. Staša Ivanec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga in usposobljenost učiteljev za prepoznavanje in odpravljanje učnih težav pri pouku zgodovine v osnovni šoli
mentorica: prof. dr. Danijela Trškan
somentor: prof. dr. Stanko Gerjolj           

4. Klara Kožar Rosulnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Biografsko učenje žensk v kontekstu migracij
mentorica: prof. dr. Nives Ličen
somentorica:  prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

5. Lucija Lapuh
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ekonomskogeografsko vrednotenje prožnosti regij v času recesije
mentor: prof. dr. Simon Kušar

6. Mojca Leskovec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Trpnik v nemščini in slovenščini: zgodovina jezikoslovne obravnave in raba v sodobnih slovenskih besedilih
mentor: prof. dr. Darko Čuden
somentorica: prof. dr. Monika  Kalin Golob

7. Janez Matos          
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov
mentorica: prof. dr. Metka Špes
somentor: doc. dr. Krištof Oštir
                 
8. Tatjana Novak
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv farmakoterapije in psihoedukacije na kognitivno-emocionalne primanjkljaje pri pacientih z bipolarno motnjo razpoloženja
mentorica: doc. dr. Lilijana Šprah
somentorica: prof. dr. Andreja Avsec

9. Nina Petek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Odnos med dharmo in mokṣo v Bhagavadgīti
mentorica: prof. dr. Maja Milčinski

10. Aljoša Jasim Tahir
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Model trajnostne rabe prostora na primeru lokalne skupnosti
mentor: prof. dr. Dušan Plut
somentor: prof. dr. Andrej Pogačnik

11. Joca Zurc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Etična vprašanja vrhunskih dosežkov otrok
mentor: prof. dr. Lev Kreft

 

FOTO: IFP, d.o.o.