Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 14.september2016

Datum objave: 14.09.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

14. september 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Marko Glažar
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza heterogenosti gospodarstev v EMU z dinamičnim faktorskim modelom
mentor: prof. dr. Igor Masten

2. Dželila Kramer
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Reforma dohodnine v Federaciji Bosne in Hercegovine
mentor: prof. dr. Mitja Čok
somentorica: prof. dr. Andreja Cirman

3. Katarina Poldrugovac
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga računovodstva pri vzpostavljanju managerskega sistema za trajnostno uspešnost poslovanja v panogi hotelirstva
mentorica: prof. dr. Metka Tekavčič

4. Jelka Stopar Metelko
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv izkušnje nakupa stranke na izid nakupa - raziskava na primeru vrtnih centrov
mentor: prof. dr. Domen Bajde
somentorica: doc. dr. Mateja Kos Koklič

5. Aleš Tomažin
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv stohastičnih modelov obrestnih mer pri vrednotenju zavarovanj, ki temeljijo na markovskih procesih z več stanji
mentor: prof. dr. Aleš Berk Skok

6. Sanja Bradić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Emocionalna inteligentnost in osebnostne lastnosti kot ščit ali korak bliže profesionalni izgorelosti učitelja
mentor: prof. dr. Drago Žagar

7. Iva Brusić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Serenissima in urbano-politična ikonografija kiparstva na področju severnega Jadrana od 13. do 16. stoletja
mentorica: prof. dr. Marina  Vicelja Matijašić
somentor: prof. dr. Martin Germ

8. Teuta Danuza
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Medvrstniško nasilje med učenci osnovnih šol na Kosovu
mentor: prof. dr. Robert Masten
somentor: prof. dr. Robert Kroflič

9. Marko Tončić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv osebnosti in emocionalne reaktivnosti na variabilnost razpoloženja
mentor: prof. dr. Janek Musek

10. Viktorija Trninić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Osebnostne lastnosti in motivacijski dejavniki športnikov v skupinskih športih
mentor: prof. dr. Matej Tušak
somentor: prof. dr. Valentin Bucik

11. Andreja Fakin
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Predpogodbene dolžnosti informiranja
mentor: prof. dr. Damjan Možina

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.