Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 21.september 2016

Datum objave: 21.09.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

21. september 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Marko Flajšman
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje virulentnih dejavnikov fitopatogene glive Verticillium albo-atrum z mutacijsko analizo
mentorica: prof. dr. Branka Javornik

2. Katja Kološa
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija pridobivanja človeških mezenhimskih matičnih celic in medsebojni vplivi s tumorskimi celicami
mentorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek
somentor: doc. dr. Stevens Kastrup Rehen

3. Mateja Logar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vsebnost nekaterih primarnih in sekundarnih metabolitov v strokih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) okuženih z glivo Colletotrichum lindemuthianum (Sac. & Mag.) Briosi & Cavara
mentorica: doc. dr. Nina Kacjan  Maršić

4. Melita Rozman Cafuta
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vzdržno upravljanje s svetlobo v mestih
mentor: prof. dr. Janez Marušič
somentorica: prof. dr. Metka Sitar

5. Anamarija Žagar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Medvrstno tekmovanje med pozidno (Podarcis muralis (Laurenti 1768)) in velebitsko kuščarico (Iberolacerta horvathi (Mėhely 1904))
mentor: doc. dr. Al Vrezec
somentor: doc. dr. Miguel Carretero

6. Robert Korez
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Avtomatska analiza hrbteničnih struktur v tridimenzionalnih medicinskih slikah z uporabo deformabilnih modelov
mentor: prof. dr. Tomaž Vrtovec

7. Jaka Kravanja
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Analiza projiciranih slikovnih vzorcev za pridobivanje globinskih slik
mentor: prof. dr. Simon Dobrišek
somentor: doc. dr. Vitomir Štruc

8. Lea Rems
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Uporaba teoretičnih modelov elektroporacije lipidne membrane
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentor: Research Assoc. dr. Mounir Tarek

9. Nejc Bezak
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Povezanost fluvialnega premeščanja suspendiranih snovi z drugimi hidrološkimi procesi
mentor: prof. dr. Matjaž Mikoš
somentorica: doc. dr. Mojca Šraj

10. Samo Drobne
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij
mentorica: prof. dr. Marija Bogataj
somentor: prof. dr. Mitja Lakner

11. Andreja Padovnik
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Utrjevanje odstopajočih plasti ometov stenske poslikave z nekonstrukcijskim injektiranjem
mentorica: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov

12. Klemen Sinkovič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje potresne odpornosti obstoječih armiranobetonskih objektov
mentor: akad. prof. dr. Peter Fajfar
somentor: doc. dr. Iztok Peruš

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.