Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 13. oktober 2016

Datum objave: 13.10.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

13. oktober 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Ivan Demšar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Kinematika in dinamika nadkolenske proteze za dvosledno smučanje
mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
somentor: prof. dr. Matej Supej

2. David Kaljun
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Optimizacija načrtovanja optičnega sistema LED svetilke
mentor: prof. ddr. Janez Žerovnik
somentor: prof. dr. Jožef Duhovnik

3. Vladimir Pejaković
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vpliv ionskih tekočin na mejno mazanje jeklenih  površin
mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

4. Uroš Plaznik
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Parametrična analiza delovanja aktivnega elektrokaloričnega regeneratorja
mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
somentor: prof. dr. Alojz Poredoš

5. Jošt Potrpin
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Mehansko optimiranje položajev gomoljev v lehi krompirja
mentor: prof. dr. Rajko Bernik

6. Andrej Škrlec
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Razvojna metoda za napoved obnašanja konstrukcij pri delovanju kratkotrajnih sunkovitih mehanskih obremenitev
mentor: prof.dr. Jernej Klemenc

7. Gašper Škulj
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Samoorganizacija avtonomnih delovnih sistemov v decentraliziranem proizvodnem
sistemu
mentor: prof. dr. Alojzij Sluga

8. Teja Fabjan
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Numerično modeliranje mehanskih lastnosti diskontinuitet v razpokani in heterogeni kamninski masi
mentor: prof. dr. Vojkan Jovičić

9. Darja Komar
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Biodostopnost in geokemične značilnosti recentnega morskega sedimenta iz zaliva Makirina (severna Dalmacija, Republika Hrvaška)
mentorica: doc. dr. Nastja Rogan Šmuc

10. Nace Pušnik
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji
mentorica: prof. dr. Klementina Možina
somentorica: prof. dr. Anja Podlesek

11. Robert Sedovšek
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju
mentor: prof. dr. Aleš Hladnik
somentor: prof. dr. Matevž Pogačnik

12. Alenka Šalej Lah
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba NiTi zlitin v tekstilijah
mentor: prof. dr. Peter Fajfar
somentorica: prof. dr. Tatjana Rijavec

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.