Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 23. november 2016

Datum objave: 23.11.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. november 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Blaž Banič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv dimetilsulfoksida na stresni odziv primarnih podganjih jetrnih celic in njihova občutljivost na nodularin
mentorica: prof. dr. Irina Milisav Ribarič    

2. Jernej Brecelj
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Morfološka in funkcionalna ocena integritete sluznice požiralnika pri otrocih s cistično fibrozo
mentor: prof. dr. Rok Orel                
somentorica: prof. dr. Nina Zidar

3. Simona Darovic
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Spremembe proteina FUS in njegova vloga pri nevrodegenerativnih boleznih
mentor: prof. dr. Boris Rogelj           

4. David Drobne
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv azatioprina in metotreksata na farmakokinetiko in učinkovitost infliksimaba pri zdravljenju Crohnove bolezni
mentor: prof. dr. Ivan Ferkolj           

5. Ulrika Klopčič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Opredelitev nodalnih drobnoceličnih B limfomov v citopatologiji
mentorica: doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik     

6. Zala Kuret
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv silikonskih protez po amputaciji enega ali več prstov roke na telesne funkcije, aktivnosti in kakovost življenja
mentorica: prof. dr. Helena Burger            

7. Jasmina Markovič Božič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
mentorica: prof. dr. Vesna Novak Jankovič       

8. Tanja Mesti
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Odgovor glioblastomskih celičnih linij na arzenov trioksid  (As2 O3) in bevacizumab glede na prisotnost mutacije IDH1
mentorica: prof. dr. Janja Ocvirk                

9. Mitja Ogrizek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: In silico napovedovanje katalitičnega delovanja proteina DUF72 s primerjavo encimskih reakcijskih mehanizmov
mentor: doc. dr. Janez Konc                   
somentor: prof. dr. Jure Stojan

10. Anja Oštrbenk
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Genetska opredelitev in tkivni tropizem kandidatnih izolatov za nove genotipe človeških papilomavirusov v Sloveniji
mentor: prof. dr. Mario Poljak                

11. Peter Poredoš
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv višine bloka na hemodinamske spremembe med subarahnoidno anestezijo
 mentorica: prof. dr. Vesna Novak Jankovič       

12. Aneta Soltirovska Šalamon
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki tveganja za epilepsijo in funkcionalni izid pri otrocih s konvulzijami v neonatalnem obdobju
 mentorica: prof. dr. Darja Paro Panjan           

13. Katarina Trčko
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev  okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
mentor: prof. dr. Mario Poljak

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.