Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 23. december 2016

Datum objave: 23.12.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. december 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Sabina Božič Abram
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Samosestavljive nanostrukture iz polipeptidov, ki tvorijo obvite vijačnice
mentorica: znan. sod. dr. Helena Gradišar        

2. Andreja Brožič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih in neoplastičnih limfocitnih proliferacij
mentorica: doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik  

3. Mirjana Delić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki, povezani z izidom bolnišničnega zdravljenja pacientov z odvisnostjo od opioidov
mentor: prof. dr. Peter Pregelj               

4. Maja Frangež
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava uspešnosti pouka temeljnih postopkov oživljanja na klasičen način in s pristopom štirih korakov pri študentih prvega letnika medicine
mentor: prof. dr. Mirt Kamenik                

5. Maša Fister
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv blokatorjev beta receptorjev na dinamiko repolarizacije prekatov pri bolnikih s srčnim popuščanjem
mentor: prof. dr. Bojan Vrtovec       

6. Tanja Golli
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv učenja na izid zdravljenja dnevnih motenj uriniranja pri otrocih
mentor: prof. dr. Rajko Kenda

7. Nina Kosmač
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava vpliva inhalacijske anestezije s sevofluranom in venske anestezije s propofolom na delovanje srčne mišice in ledvic pri bolnikih pri operaciji premostitev zožitev venčnih arterij brez uporabe zunajtelesnega obtoka
mentor: prof. dr. Mirt Kamenik                

8. Natalija Krajnc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z Rettovim sindromom
mentor: prof. dr. David Neubauer        

9. Matevž Škerget
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv mobilizacije na repopulacijo limfocitov po avtologni presaditvi krvotvornih matičnih celic pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom
mentor: prof. dr. Peter Černelč              

10. Tomaž Štupnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza časa do ponovitve bolezni ob nepopolnih podatkih o smrti bolnikov
mentorica: prof. dr. Maja Pohar Perme            

11. Željka Večerić Haler
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv presaditve humanih mezenhimskih matičnih celic na akutno ledvično okvaro v živalskem modelu
mentorica: znan. sod. dr. Martina Perše      
somentor: prof. dr. Miha Arnol

12. Miha Vodičar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv perforacije krovne plošče na višino medvretenčnega prostora 6 mesecev po ledveni discektomiji: randomizirana kontrolirana študija
mentor: prof. dr. Rok Vengust

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.