Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 5. januar 2017

Datum objave: 05.01.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

5. januar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Roman Berčon
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Kultura nadjaza
mentor: prof. dr. Mladen Dolar

2. Maja Bitenc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah
mentor: prof. dr. Marko Stabej
somentorica: doc. dr. Carmen Kenda-Jež

3. Iza Durjava
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Kontrastivno (AN-SLO): modulacija kot variacija pri večbesedni enoti v besedilu
mentor: prof. dr. Dušan Gabrovšek
somentorica: prof. dr. Smiljana Komar

4. Manja Gorinšek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Otroška slovstvena folklora na slovenski in avstrijski strani Koroške
mentorica: prof. ddr. Marija Stanonik

5. Peter Lukan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Filozofska analiza pojma verjetnosti
mentor: prof. dr. Marko Uršič

6. Marko Kržan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Avtonomija ekonomske sfere kot družbenozgodovinski pojav mentor: prof. dr. Rastko Močnik

7. Karmen Klavžar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Problem "Bildung" in subjekt vzgoje
mentor: prof. dr. Mladen Dolar
somentorica: prof. dr. Darja Zorc Maver

8. Irena Nebec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Freudova teorija transferja in njen filozofski pomen
mentor: prof. dr. Mladen Dolar

9. Gemma Maria Santiago Alonso
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomensko poučevanje španskega člena z vidika kognitivne slovnice
mentorica: doc. dr. Meta Lah
somentorica: prof. dr. Jasmina Markič

10. Zdenka Semlič Rajh
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Smernice za gesljenje, klasificiranje in izdelavo tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti
mentorica: prof. dr. Alenka Šauperl
somentor: prof. dr. Izet Šabotić

11. Mateja Neža Sitar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Spomeniškovarstvena problematika restavriranja Quaglieve poslikave na oboku ljubljanske stolnice
mentorica: prof. dr. Sonja Ana Hoyer

12. Aleš Šafarič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Prepletenost politike in telesne kulture na Slovenskem v letih 1891–1914 in 1919–1929
mentor: prof. dr. Božo Repe
somentor: doc. dr. Tomaž Pavlin

13. Darja Thaler
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Spoznavni in afektivni vidiki empatije ter njena vloga v medosebnih odnosih
mentor: prof. dr. Janek Musek
somentorica: prof. ddr. Asja Nina Kovačev

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.