Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 25. januar 2017

Datum objave: 25.01.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

25. januar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Boris Azinović
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Vpliv sklenjenega toplotnoizolacijskega ovoja na potresno odpornost energijsko učinkovitih stavb
mentor: prof. dr. Vojko Kilar
somentor: doc. dr. David Koren  

2. Sabina Jordan
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Optimizacija arhitekturne zasnove prenove fasad poslovnih stavb za delovanje stropnega sevalnega sistema
mentorica: prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik
somentor: prof. dr. Andraž Legat

3. Jernej Markelj
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Model za arhitekturno-tehnološko vrednotenje trajnostnih stavb
mentorica: prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik
somentorica: prof. dr. Manja Kitek Kuzman

4. Gašper Mrak
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Prostorski razvoj turizma na slovenskem podeželju v območju Alp
mentorica: prof. dr. Alenka Fikfak
somentorica: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek  

5. Sabina Mujkić
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Vplivi vzhoda in zahoda na urbano strukturo in podobo mesta – primer Sarajeva
mentorica: prof.dr. Tadeja Zupančič
somentorica: doc.dr. Breda Mihelič

6. Martina Cvetković
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Razvoj metode obdelave balastnih vod na morskih plovilih s ciljem zaščite morskih ekosistemov pred vnosom tujerodnih vrst
mentor: prof. dr. Boris Kompare
somentorica: prof. dr. Valentina Turk
somentor: prof. dr. Franc Steinman

7. Jerneja Fridl
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov
mentor: doc. dr. Dušan Petrovič
somentorica: prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

8. Aleš Golja
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti
mentor: prof. dr. Mitja Brilly
somentor: doc. dr. Dejan Cigale

9. Maja Simoneti
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih
mentor: prof. dr. Anton Prosen
somentorica: prof. dr. Ana Kučan

10. Nikolaj Šarlah
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Izdelava modela georadarskih opazovanj za evidentiranje gospodarske infrastrukture
mentor: prof. dr. Tomaž Podobnikar
somentor: doc. dr. Branko Mušič

11. Jure Žižmond
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti
mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.