Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 6. februar 2017

Datum objave: 06.02.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

6. februar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Špela Golobič
z Akademije za glasbo

naslov dr. disertacije: Vpliv umetniških programov osrednjih slovenskih glasbenih institucij na kulturni razvoj in orientacijo šolske populacije
mentor: prof. dr. Andrej Misson

2. Darinka Novak Jerman
z Akademije za glasbo

naslov dr. disertacije: Komparativna analiza učnih strategij in sposobnosti mladostnikov glede na glasbeno izobraževanje
mentorica: zasl. prof. dr. Breda Oblak
somentor: prof. dr. Drago Žagar

3. Simon Atelšek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Čebelarsko izrazje od 18. do srede 19. stoletja
mentorica: prof. dr. Irena Orel
somentorica: doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

4. Jurica Botić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv krepitve bošnjaške nacionalne identitete na geopolitične odnose na Balkanu
mentor: prof. dr. Jernej Zupančič

5. Aljoša Harlamov
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Slovenski modernistični roman
mentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

6. Špela Hvalec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Družinsko funkcioniranje in socialno omrežje pri osebah z nevrotičnimi, stresnimi ali somatoformnimi motnjami
mentor: prof. dr. Peter Praper

7. Jana Kenda
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Diskurzni označevalci kot kazalci samopopravljanja v italijanskem spontanem govorjenem diskurzu
mentorica: prof. dr. Martina Ožbot Currie

8. Snežana Lešnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Prevladujoča ideologija v pedagoški reviji Popotnik/Sodobna pedagogika od leta 1945 do leta 1965
mentor: prof. dr. Tadej Vidmar

9. Blažka Müller Pograjc            
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Modalnost, časovnost in diskurzivne vloge v pripovednih strategijah glagolskih paradigem za zadobnost v evropski portugalščini in španščini
mentorica: prof. dr. Jasmina Markič
somentorica: doc. dr. Maria Clara Abelho Nunes Correia

10. Andrej Pezelj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Koncept umetnine v avtonomni sodobni umetnosti
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

11. Andreja Prebil
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ugodje in svoboda - domet in omejitve dveh moralnih principov
mentor: prof. dr. Borut Ošlaj

12. Amra Šačić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Upravna ureditev ozemlja današnje Bosne in Hercegovine v času zgodnjega rimskega cesarstva (1. - 3. stoletje)
mentor: akad. prof. dr. Rajko Bratož
somentor: doc. dr. Milan Lovenjak

13. Bojana Tomc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Antični motivi v španski dramatiki zlatega veka
mentorica: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.