Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 15. februar 2017

Datum objave: 15.02.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 UNIVERZA V LJUBLJANI

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI   15. februar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. Matej Zupan je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti    

1. Mateja  Ambrožič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Sistemsko vrednotenje in preprečevanje virusne okužbe s hrano v živilsko predelovalni oskrbovalno prehranski verigi 
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: prof. dr. Andrej Kirbiš

2. Katja Bezek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Preprečevanje filmotvornosti bakterij Campylobacter jejuni na abiotskih površinah ter adhezivnosti in invazivnosti na modelu celičnih linij
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina  

3. Maja Jelenčič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Varstvena genetika volka (Canis lupus) v Sloveniji
mentor: prof. dr. Peter Trontelj  

4. Betka Logar z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Okoljska občutljivost lastnosti mlečnosti pri slovenskih populacijah goveda
mentorica: prof. dr. Milena Kovač
somentorica: doc. dr. Špela Malovrh

5. Anja Meszaroš
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vrednotenje analitičnih metod za oceno ustreznosti celodnevne prehrane v vojašnicah 
mentor: doc. dr. Tomaž Polak
somentor: prof. dr. Marjan Simčič

6. Valentina Pitacco
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Sredozemska kamena korala (Cladocora caespitosa) kot biogradnik življenjskega prostora v Tržaškem zalivu
mentor: prof. dr. Lovrenc Lipej 

7. Mirjam Ravljen
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Obolevnost prebivalcev Slovenije za akutnim koronarnim sindromom v povezavi z nekaterimi meteorološkimi spremenljivkami
mentor: prof. dr. Marjan Bilban
somentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj  

8. Melita Štrukelj
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Raznolikost in interakcije med virusi zvijanja listov vinske trte (GLRaV) in kaparji (Hemiptera: Coccidae in Pseudococcidae) ter njihov vpliv na žlahtno vinsko trto (Vitis vinifera L.)
mentor: doc. dr. Gregor Urek
somentorica: viš. znan. sod. dr. Irena Mavrič Pleško  

9. Nataša Švent Kučina            
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Odpornost proti meticilinu, virulentni dejavniki in genetska raznolikost izolatov Staphvlococcus aureus, osamljenih pri bolnikih z okužbo mehkih tkiv in kože
mentorica: prof. dr. Katja Seme
somentorica: prof. dr. Dragica Maja Smrke  

10. Luka Zajec
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv prahu na spektralne in funkcionalne lastnosti listov navadne bukve (Fagus sylvatica L.)
mentorica: prof. dr. Alenka Gaberščik

11. Ujkan Bajra
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv kakovosti korporacijskega upravljanja in alternativnih regulativ na uravnavanje dobička: študija evropskih delniških družb s sekundarno kotacijo v ZDA   
mentor: prof. dr. Simon Čadež  

12. Nejc Ilc
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Razvrščanje z uporabo uteženega ansambla
mentor: prof. dr. Andrej Dobnikar