Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 22. februar 2017

Datum objave: 22.02.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. februar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Lenart Kodre
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Kultura in subjektivnost: antropološka teorija odnosa kulture in osebnosti Edwarda Sapirja skozi teorijo Jaquesa Lacana
mentorica: prof. dr. Vesna V. Godina
somentor: prof. dr. Mladen Dolar

2. Matevž Kokol
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Konstruktivističen pristop k analizi politične globalizacije in nacionalne države
mentor: prof. dr. Jernej Pikalo

3. Gregor Potočnik
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Sodelovanje vojske in policije v sodobni državi: primer Slovenije
mentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič

4. Ana Slavec
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Izboljševanje ubeseditve anketnih vprašanj z jezikovnimi viri
mentor: prof. dr. Vasja Vehovar
somentor: prof. dr. Jon Krosnick

5. Blaž Vrhnjak
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Razvoj kompetenc zdravnika družinske medicine
mentor: prof. dr. Samo Pavlin

6. Tomaž Finkšt
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Samodejno ugotavljanje bolezenskih sprememb z avtofluorescenčno bronhoskopijo
mentor: prof. dr. Jurij Tasič
somentorica: prof. dr. Marjeta Terčelj Zorman

7. Samo Gašperič
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Napetostna stabilnost v fleksibilnih elektroenergetskih sistemih
mentor: prof. dr. Rafael Mihalič

8. Jurij Jemec
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Karakterizacija prenosne funkcije in dekonvolucija pri hiperspektralnem slikanju
mentor: doc. dr. Miran Bürmen

9. Tadej Justin
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Umetno tvorjenje čustvenega slovenskega govora z uporabo prikritih Markovovih modelov
mentor: prof. dr. Janez Žibert

10. Jernej Rožac
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Storitveni okvir za podporo integraciji procesov družbenih omrežij in procesov
e-izobraževanja
mentor: prof. dr. Matevž Pogačnik

11. Ludvik Strauch
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Numerično modeliranje induktivnega sistema za brezžični prenos električne energije
mentorica: viš. znan. sod. dr. Mojca Pavlin
somentor: znan. sod. dr. Vladimir Boštjan Bregar

12. Peter Uršič
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Modeliranje prostora s kompozicionalno hierarhično arhitekturo
mentor: prof. dr. Aleš Leonardis
somentor: doc. dr. Matej Kristan
 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.