Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 23. februar 2017

Datum objave: 23.02.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. februar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Sanja Sitar Surić
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Uporaba in razvijanje teoretskih konceptov socialnega dela v praksi centrov za socialno delo
mentorica: prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
somentorica: doc .dr. Bojana Mesec

2. Amra Šabić
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Življenjski stil mladih v družbi tveganja
mentorica: prof. dr. Vesna Leskošek

3. Petra Kaplan
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost kazalcev vnetja in perifernega sindroma pri napredovalem srčnem popuščanju
mentor: prof. dr. Bojan Vrtovec                  

4. Vid Kočar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv razporeditve različno stabilnih dimerizacijskih segmentov v enoverižni DNA na učinkovitost zvitja v štiristrano piramidno nanostrukturo
mentorica: znan. sod. dr. Helena Gradišar

5. Barbara Jenko
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Klinično farmakogenetski modeli za bolniku prilagojeno zdravljenje revmatoidnega artritisa
mentorica: prof. dr. Vita Dolžan         
somentorica: prof. dr. Sonja Praprotnik

6. Luka Lipar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen točkastega sledenja in viabilnosti za učinek resinhronizacijskega zdravljenja pri bolnikih s stalnim srčnim spodbujevalnikom
mentor: prof. dr. Igor Zupan

7. Jan Lonzarić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Priprava umetnih zaklenjenih proteinskih regulatorjev prepisovanja genov
mentorica: viš. znan. sod. dr. Mateja Manček Keber

8. Anja Radšel
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Lastnosti otrok s cerebralno paralizo v Sloveniji in njihova, z zdravjem povezana, kakovost življenja
mentor: prof. dr. David Neubauer                 

9. Tina Sentočnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinki statičnega in dinamičnega pristopa k zdravljenju debelosti
mentorica: prof. dr. Marija Pfeifer                   

10. Barbara Šegedin
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Objektivna ocena vpliva učenja na razlike pri vrisovanju tarčnih volumnov v radioterapiji
mentor: prof. dr. Matjaž Zwitter              

11. Alijana Trošt Rupnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv reninsko-angiotenzinskega sistema  na peritonealno membrano bolnikov, zdravljenih s peritonealno dializo
mentorica: doc. dr. Jelka Lindič                    

12. Matej Kolenc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Motnje mokrenja, iztrebljanja in spolnosti pri nosilcih gena za Huntingtonovo bolezen
mentor: prof. dr. Simon Podnar                  
somentor: doc. dr. Jan Kobal  

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.