Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 10. marec 2017

Datum objave: 10.03.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

10. marec 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Ana Logar
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Opredelitev in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju kemije
mentorica: prof. dr. Vesna Ferk Savec
somentorica: prof. dr. Cirila Peklaj

2. Urška Pavlič
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ocena zalog podzemne vode v kraškem vodonosniku na podlagi analize pretokov izvirov ob nizkem vodnem stanju
mentor: prof. dr. Mihael Brenčič

3. Matevž Uroš Pavlič
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Geološko-geomehanski model zgradbe tal
na območju mesta Ljubljane
mentor: prof. dr. Mihael Ribičič
somentor: prof. dr Marko Vrabec

4. Derviš Pihura
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Zažlindranje mangana v grodlju
mentor: prof. dr. Jakob Lamut
somentor: prof. dr. Jožef Medved

5. Sandra Senčič
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vrednotenje emisij prašnih delcev v metalurški industriji
mentor: prof. dr. Borut Kosec

6. Anja Torkar
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih
mentor: prof. dr. Mihael Brenčič

7. Jelena Vasiljević
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Oblikovanje večfunkcionalnih zaščitnih tekstilij s plazmo in tehnologijo sol-gel
mentorica: prof. dr. Barbara Simončič

8. Ivanka Demšar-Potočnik
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Razkritje dokazov v pravdnem postopku
mentor: prof. dr. Aleš Galič

9. Petra Plesec
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Kazenskoprocesni vidiki odvzema predmetov, protipravne premoženjske koristi in premoženja
mentor: prof. dr. Primož Gorkič

10. Rok Rozman
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Odgovornost banke za nasvet in pojasnilo
mentor: prof. dr. Peter Grilc

11. Urška Tadina
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Meje sodnikove razjasnjevalne oblasti
mentorica: doc. dr. Jerca Kramberger Škerl

12. Miha Šošić
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Enotnost dejanja v kazenskem pravu
mentor: prof. dr. Damjan Korošec

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.