Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 5. april 2017

Datum objave: 05.04.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

5. april 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Barbara Horvat
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Usvajanje znanja in didaktično načelo aktivnosti učencev pri pouku
mentor: prof. dr. Damijan Štefanc
somentorica: prof. dr. Anna Kožuh

2. Zdenko Kodelja
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Teorije pravičnosti v sodobni politični filozofiji
mentor: prof. dr. Igor Pribac

3. Irena Mavrič-Žižek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ptujski Nemci od konca 19. stoletja do leta 1945
mentor: prof. dr. Božo Repe

4. Sara Popović
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Monitoring kulturne dediščine na Starigradskem polju na Hvaru
mentor: prof. dr. Predrag Novaković
somentorica: doc. dr. Jelka Pirkovič

5. Mirjam Premrl
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Izražanje določnosti v italijanščini in slovenščini
mentorica: prof. dr. Martina Ožbot Currie

6. Marta Rendla
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Življenjska raven Slovencev v času socializma s poudarkom na šestdesetih in sedemdesetih letih
mentor: prof. dr. Božo Repe

7. Andreja Rihter
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Dediščina socializma med pozabo in spominom
mentor: prof. dr. Božo Repe

8. Gordana Rostohar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj diagnostike perfekcionizma
mentorica: prof. dr. Anja Podlesek

9. Maja Šebjanič Oražem
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga obdobja pripravništva pri pridobivanju kompetenc za poučevanje slovenščine
mentorica: prof. dr. Boža Krakar Vogel

10. Drago Šiftar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvojne možnosti manjšine v narodnem parku na primeru Porabskih Slovencev
mentor: prof. dr. Jernej Zupančič

11. Špela Tomažinčič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Memorem Iunonis ob iram: Motiv Junonine jeze v rimski epiki
mentor: prof. dr. Marko Marinčič

12. Miha Zagoričnik
naslov dr. disertacije: Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij
mentorica: prof. dr. Sonja Pečjak

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.