Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 19. april 2017

Datum objave: 19.04.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

19. april 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Evris Alexandrou
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Sociološka in tehnološka znanja kot podlaga za alternativne načine pridobivanja splošne izobrazbe pri otrocih
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

2. Maja Fesel Kamenik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ključni dejavniki uspešnosti pri vodjih
mentorica: prof. dr. Eva Boštjančič

3. Katja Guštin
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Soočanje parov z neplodnostjo pred zdravljenjem z zunajtelesno oploditvijo
mentor: prof. dr. Matija Svetina
somentorica: dr. Vislava Globevnik Velikonja

4. Alenka Hauptman
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev
mentorica: prof. dr. Sonja Pečjak
somentorica: prof. dr. Anja Podlesek

5. Mojca Hrastelj Brelih
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Odnos do ameriške angleščine in kulture v slovenskem prostoru
mentorica: prof. dr. Nada Šabec

6. Andreja Jereb
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Oblikovanje modela učiteljeve pomoči učencem z učnimi težavami v delovnem odnosu soustvarjanja
mentorica: prof. dr. Janica Kalin
somentorica: prof. dr. Gabi  Čačinovič Vogrinčič

7. Damjana Kern
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ohranjanje identitete s poučevanjem slovenščine med Slovenci v Avstriji
mentor: prof. dr. Jernej Zupančič
somentor: prof. dr. Marko Stabej

8. Anton Mohorčič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Spoznavna teorija Rudolfa Steinerja
mentor: prof. dr. Andrej Ule

9. Ajda Pfifer
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Zgodnji dostop do znakovnega jezika in jezikovna kompetentnost gluhih otrok
mentorica: prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

10. Karmen Salmič Kovačič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Demetrij Žebrè in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe
mentor: prof. dr. Matjaž Barbo

11. Jure Vuga
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv Hypnerotomachie Poliphili na Giorgionejevo "Nevitho"
mentor: prof. dr. Martin Germ

12. Mirjana Želježič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Poučevanje in ocenjevanje govorne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku v luči ideološke funkcije izobraževalnega sistema
mentorica: doc. dr. Urška Sešek
somentorica: prof. dr. Lilijana Burcar

 

FOTO: Arnož Božič, Fotostudio NORA