Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 7. junij 2017

Datum objave: 07.06.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

7. junij 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Matevž Adamič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Svetlobne razmere in strukturne značilnosti dinarskih jelovo-bukovih gospodarskih gozdov in pragozdov
mentor: prof. dr. Jurij Diaci
somentor: izr. prof. dr. David Hladnik

2. Matjaž Bedjanič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Diverziteta, razširjenost in ogroženost kačjih pastirjev Šri Lanke s taksonomsko revizijo in filogenetsko analizo družine Platystictidae (Insecta: Odonata)
mentor: izr. prof. dr. Rudi Verovnik

3. Dejan Firm
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Gozdna sukcesija in ekologija evropskega macesna (Larix decidua Mill.) v slovenskih Alpah
mentor: prof. dr. Jurij Diaci

4. Irena Kavčič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vplivi krmljenja in drugih človeških virov hrane na aktivnost rjavega medveda (Ursus arctos)
mentor: izr. prof. dr. Klemen Jerina

5. Saša Koprivec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Opredelitev lastnosti nevraminidaz in hemaglutininov iz bakterij Mycoplasma canis in Mycoplasma cynos
mentor: znan. svet. dr. Dušan Benčina

6. Luka Kranjc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Heterologna ekspresija encima vinilfenol reduktaze kvasovke Brettanomyces bruxellensis v kvasovki Saccharomyces cerevisiae
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: doc. dr. Krešimir Gjuračić

7. Martina Planinc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetsko ozadje robustnosti za preživitveno sposobnost in rast kuncev in prašičev
mentorica: prof. dr. Milena Kovač
somentorica: doc. dr. Špela Malovrh

8. Pavel Pori
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Zaščita lesa s premaznimi sistemi z nanodelci pred UV-sevanjem
mentor: prof. dr. Marko Petrič
somentor: prof. dr. Boris Orel

9. Vladimir Stupar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Fitocenološke značilnosti termofilnih listopadnih gozdov razreda Quercetea pubescentis v Bosni in Hercegovini v okviru gozdne vegetacije zahodnega Balkana
mentor: izr. prof. dr. Andraž Čarni

10. Tanja Travnikar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vrednotenje ukrepov politike razvoja podeželja s prostorsko ekonometrijo
mentor: izr. prof. dr. Luka Juvančič

11. Peter Zadravec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Prirast plodov kot model zgodnje napovedi pridelka štirih sort žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.)
mentor: prof. dr. Franc Štampar

12. Mateja Žavbi
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetska in farmakogenetska analiza izbranih genov pri bolnikih z astmo v Sloveniji
mentor: izr. prof. dr. Peter Korošec
somentor: doc. dr. Matija Rijavec

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.