Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 4. julij 2017

Datum objave: 04.07.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

4. julij 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Maja Plahuta
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Asellus aquaticus (Isopoda, Crustacea) kot modelni organizem za oceno škodljivih učinkov motilcev endokrinega sistema
mentor: prof. dr. Mihael J. Toman
somentorica doc. dr. Tatjana Tišler

2. Jan Reščič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv sortne ampelotehnike na vsebnost  metabolitov grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)
mentor: izr. prof. dr. Denis Rusjan

3. Irena Roškar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj zaviralcev prebavnih glikozidaz in dipeptidil-peptidaze 4
mentorica: izr. prof. dr. Mojca Lunder

4. Rebeka Šiling
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vplivi obremenitev na litoralne združbe bentoških nevretenčarjev v stoječih vodah
mentor: izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

5. Beata Maria Walker
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga regulona DinR Clostridium difficile pri prilagajanju na stres
mentorica: prof. dr. Maja Rupnik
somentor: doc. dr. Matej Butala

6. Laura Fink
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Heterogenost kompetenc v timih in uspešnost projektov: primer gradbenih timov
mentor: prof.dr. Janez Prašnikar
somentor: prof. dr. Jayashankar M. Swaminathan

7. Džangir Kolar
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv standardov, najboljših praks in etičnih kodeksov na kakovost managementa storitev v slovenskih službah za informatiko
mentor: prof. dr. Aleš Groznik

8. Borut Puklavec
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Privzemanje poslovnointeligenčnih sistemov v malih in srednjih podjetjih
mentor: prof. dr. Aleš Popovič
somentor: prof. dr. Tiago Oliveira

9. Jure Vrhovec
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji
mentor: prof. dr. Maks Tajnikar

10. Janez Cerar
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Nasilje žensk v partnerskem odnosu skozi prizmo relacijske družinske paradigme
mentorica: izr. prof. dr. Barbara Simonič

11. Sara Jerebic
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos
mentorica: izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.