Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 7. julij 2017

Datum objave: 07.07.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

7. julij 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Gašper Korinšek
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Razpoznavanje vrstno-specifičnih vibracijskih signalov škržatkov samcev vrste A. bicincta »Dragonja« in reprodukcija odgovorov samice v realnem času
mentor: prof. dr. Tadej Tuma
somentorica: doc. dr. Meta Virant-Doberlet

2. Žiga Lesjak
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Avtomatska zaznava sprememb bele možganovine v magnetno resonančnih slikah
mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec

3. Luka Mesarec
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Stabilnost membranskih nanostruktur
mentor: prof. ddr. Aleš Iglič
somentor: prof. dr. Wojciech Góźdź

4. Mario Vukotić
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Električni motor z moduliranim magnetnim poljem
mentor: prof. dr. Damijan Miljavec

5. Katarina Bitenc
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Izpostavljenost prebivalcev Slovenije svincu v pitni vodi
mentor: prof. dr. Boris Kompare
somentor: prof. dr. Ivan Eržen

6. Matej Müller               
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu
mentor: doc. dr. Tom Bajcar
somentor: prof. dr. Franc Steinman

7. Sintayehu Kassaye Alemu    
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Konceptualizacija internacionalizacije visokega
izobraževanja in akademske profesije s primerjalno analizo Evrope, Azije in Afrike
mentor: prof. dr. Pavel Zgaga

8. Lara Kobal
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Pouk likovne vzgoje v manjšinskih slovenskih in italijanskih osnovnih šolah
mentorica: izr. prof. dr. Tonka Tacol    

9. Mojca Kralj Ciglič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka
mentorica: izr. prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko

10. Tilen Žbona
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba novih medijev pri poučevanju
prostorskega oblikovanja v osnovni šoli
mentorica: izr. prof. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
somentor: prof. dr. Franc Solina
 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.