Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 28. september 2017

Datum objave: 28.09.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

28. september 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorje znanosti:

1. Jure Demšar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Evolucija mehkih animatov v tekmovalnem okolju
mentor: izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec

2. Petar Vračar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Analiza poteka markovskih procesov pri modeliranju tekem v športnih igrah
mentor: prof. dr. Igor Kononenko

3. Jure Žbontar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Učenje globokih nevronskih mrež za problem stereo vida
mentor: prof. dr. Yann LeCun
somentor: izr. prof. dr. Janez Demšar

4. Peter Eniko
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Izboljšanje kakovosti procesa izdelave z metodami večkriterijskega optimiranja
mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar

5. Boštjan Jurjevčič
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Eksperimentalno modeliranje pnevmatskega transporta premogovega prahu z uporabo elektrostatične merilne metode
mentor: izr. prof. dr. Andrej Senegačnik

6. Nejc Lukač
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vpliv časovnega poteka bliskov laserja Er:YAG na procese v snovi z visoko vsebnostjo vode
mentor: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

7. Luca Petan
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Lasersko udarno utrjevanje maraging jekla
mentor: prof. dr. Janez Grum


8. Miha Polajnar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Topološka optimizacija litega konstrukcijskega elementa glede na napetostni kriterij z uporabo metode nivojske postavitve
mentor: prof. dr. Franc Kosel

9. Ivo Prah
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Kalibracija simulacijskih modelov motorjev z notranjim zgorevanjem
mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
somentor: prof. dr. Ferdinand Trenc

10. Tine Seljak
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Uporaba inovativnega lignoceluloznega biogoriva za pogon plinskih turbin
mentor: prof.dr. Tomaž Katrašnik
somentor: izr. prof. dr. Matjaž Kunaver

11. Kosta Simonović
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Model napovedovanja trenja diamantu podobnih ogljikovih prevlek (DLC) v pogojih mejnega mazanja
 mentor: prof. dr. Mitjan Kalin

12. Rok Vihar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napredni krmilno orientirani termodinamski in emisijski modeli za dizelske motorje
mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.