Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 5. oktober 2017

Datum objave: 05.10.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

5. oktober 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Matjaž Krajnc je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Alenka Baruca Arbeiter
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj in karakterizacija funkcijskih markerjev za genetske študije oljke (Olea europea L.)
mentorica: izr. prof. dr. Dunja Bandelj

2. Sandra Bonča
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza  prevoza svežega sadja in zelenjave z vidika trajnostnega razvoja
mentor: prof. dr. Andrej Udovč
somentorica: doc. dr. Romina Rodela

3. Aleksandra Golob
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv UV sevanja na vsebnost selena in silicija pri križancu tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) in orjaške ajde (F. giganteum Krotov) ter pri pšenici (Triticum aestivum L.)
mentorica: izr. prof. dr. Mateja Germ

4. Anemari Horvat
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Meritve  citoplazemske vzdražnosti v astrocitih v kulturi
mentorica: doc. dr. Nina Vardjan
somentor: akad. prof. dr. Robert Zorec

5. Ana Kotnik Pirš
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga seroloških in molekularnih metod za diagnostiko okužbe s Pseudomonas aeruginosa pri otrocih s cistično fibrozo
mentorica: prof. dr. Katja Seme

6. Daša Podgoršek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Fenotipska in genotipska opredelitev bakterije iz rodu Leptospira in ocena izbranih metod za mikrobiološko diagnostiko leptospiroze
mentorica: prof. dr. Eva Ružić-Sabljić
somentorica: znan. sod. dr. Tjaša Cerar Kišek

7. Sasho Popovski
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Fuzarioze (fusarium spp.) na zrnju pšenice (triticum aestivum l.) in koruze (zea mays l.): povezave med vrstno sestavo patogenov, okuženostjo in onesnaženjem z mikotoksini
mentor: izr. prof. dr. Franci Aco Celar
somentorica: viš. znan. sod. dr. Alenka Munda

8. Alojz Sreš
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv delovne hitrosti škropljenja pri zatiranju fuzarioz klasa (Fusarium spp.) ozimne pšenice (Triticum aestivum L.) na pokritost klasov s fungicidom in parametre pridelanega zrnja
mentor: doc. dr. Filip Vučajnk

9. Valerija Tkalec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Selekcijske prednosti in bakterijski fitnes različnih PCR ribotipov bakterije Clostridium difficile
mentorica: prof. dr. Maja Rupnik

10. Mateja Zupin
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Odziv navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) na sušni stres: kvantitativno kartiranje lokusov
mentor: izr. prof. dr. Vladimir Meglič

11. Tina Drolec Sladojević
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Vojaška pomoč kot udeležba pri mednarodnih hudodelstvih: odgovornost posameznika ali odgovornost države?
mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin

12. Karmen Krajnc
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Načelo previdnosti v kemijski zakonodaji Evropske unije
mentor: izr. prof. dr. Senko Pličanič

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.