Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 12. oktober 2017

Datum objave: 12.10.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

12. oktober 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Tanja Dmitrović je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Peter Holozan
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Računalniško postavljanje vejic v slovenščini
mentorica: prof. dr. Andreja Žele
somentorica: prof. dr. Špela Vintar

2. Karmen Brina Kodrič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Fonetična analiza samoglasnikov v slovenskih pétih besedilih
mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

3. Renata Komić Marn
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918
mentor: prof. dr. Matej Klemenčič

4. Jernej Kotar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega
mentor: akad. prof. dr. Peter Štih
somentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Bizjak

5. Uroš Martinčič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Tipologija polstavkov z vidika statusa njihovih osebkov
mentorica: prof. dr. Tatjana Marvin
somentorica: izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

6. Anja Mlakar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Drugi v slovenski folklori
mentorica: prof. dr. Mirjana Mencej

7. Špela Oman
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Odmevi španskega in portugalskega pesništva pri Prešernu
mentorica: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

8. Tina Osterman
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Ars moriendi v delu Marguerite Yourcenar
mentor: izr. prof. dr. Boštjan Marko Turk
somentorica: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks

9. Alejandro Rodríguez Díaz del Real
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza metafore v filozofskih in literarnih delih Joséja Ortega y Gasseta in Maríe Zambrano
mentorica: izr. prof. dr. Maja Šabec

10. Barbara Turk Niskač
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Med igro in delom: Etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu
mentor: izr. prof. dr. Jože Hudales
somentor: prof. dr. Rajko Muršič

11. Tjaša Učakar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Perspektive imigracije v Evropski uniji: sociološka rekonceptualizacija članstva in pripadanja
mentorica: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

12. Matjaž Vidmar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjalna študija konfucijanskih vrlin v filmih LR Kitajske in Tajvana  v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja
mentorica: prof. dr. Jana Rošker

13. Jana Zidar Forte
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Značilnosti pripravljenega govorjenega diskurza in njihov vpliv na tolmačenje
mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.