Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 26. oktober 2017

Datum objave: 26.10.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

26. oktober 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Damijan Knez
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje potencialnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni z multiplim mehanizmom delovanja
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

2. Ana Krese
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vpliv hidrodinamsko-mehanskih dogodkov in sestavin hrane na sproščanje učinkovine iz ogrodnih tablet
mentorica: prof. dr. Marija Bogataj

3. Marko Krošelj
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje radiooznačenih ligandov za somatostatinske in holecistokininski-2 receptor
mentorica: doc. dr. Tanja Gmeiner
somentorica: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

4. Samo Lešnik
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Razvoj računalniške baze bioizosternih zamenjav in programa za virtualno rešetanje na osnovi liganda
mentor: doc. dr. Janez Konc
somentor: prof. dr. Stanislav Gobec

5. Mateja Lumpert
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Etnofarmakološke raziskave uporabe rastlin in gliv na območju Krasa in Dolenjske s primeri fitokemijske karakterizacije
mentor: prof. dr. Samo Kreft
somentorica: doc. dr. Nina Kočevar Glavač
 
6. Snežana Marković
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Uporaba NIR spektroskopije za študij ključnih fizikalno-kemijskih parametrov nekaterih farmacevtskih oblik
mentor: prof. dr. Janez Kerč

7. Ana Mitrović
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vloga cisteinskih katepsinov B in X in njunih inhibitorjev pri epitelno-mezenhimskem prehodu tumorskih celic
mentor: prof. dr. Janko Kos

8. Alenka Premuš Marušič
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Pojavnost pljučne embolije in globoke venske tromboze v povezavi s farmakoterapijo hospitaliziranih kirurških bolnikov v Pomurju
mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
somentor: prof. dr. Danijel Petrovič

9. Gašper Krstulović
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Večni otroci: Pogajanje o prehodu v odraslost mladostnikov z intelektualnimi ovirami v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Darja Zaviršek
somentor: Prof. dr. Shulamit Ramon

10. Jasna Magić
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Vloga policije in LGBT skupnosti pri oblikovanju varnih skupnosti
mentorica: izr. prof. dr. Mojca Urek
somentor: Dr. Allister Butler, Senior Lecturer

11. Iva Dobovičnik
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole
mentorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol

12. Polonca Pangrčič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij
mentor: akad. prof. dr. Marjan Blažič

13. David Rihtaršič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike
mentor: prof. dr. Slavko Kocijančič

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.