Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 15. december 2017

Datum objave: 15.12.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

15. december 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Dmitrović je danes promoviral naslednje doktorje in doktorice znanosti:

1. Vojč Kocman
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Strukturne študije z gvanini bogatih oligonukleotidov povezanih z avtizmom
mentor: prof. dr. Janez Plavec

2. Valerija Kovač
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturne in fizikalnokemijske lastnosti skrajšane oblike človeškega prionskega proteina PrP226*
mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
somentor: prof. dr. Janez Plavec

3. Andreja Pondelak
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Utrjevanje mineralnih površin s topnimi zemeljskoalkalijskimi spojinami
mentorica: doc. dr. Andrijana Sever Škapin
somentorica: izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec

4. Natalija Ravber
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Emulzijska kopolimerizacija butil poliglukozidnega estra maleinske kisline
mentor: prof. dr. Matjaž Krajnc

5. Florian Alexander Strauss
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Insercijski katodni materiali na osnovi boratnih spojin
mentor: izr. prof. dr. Robert Dominko
mentor:  prof. dr. Jean-Marie Tarascon
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

6. Irena Funduk
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Seksizem ženskih poročnih oblek
mentor: prof.dr. Peter Stanković                                                                

7. Klemen Možina
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Viskoelastične lastnosti grafičnih papirjev
mentor: prof. dr. Stanislav Praček
somentor: prof. dr. Vilibald Bukošek

8. Tina Peternel
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Dinamika pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine z uporabo rezultatov daljinskih in terestričnih geodetskih opazovanj ter in-situ meritev
mentor: prof. dr. Marko Komac
somentor: prof. dr. Krištof Oštir

9. Mateja Štefančič
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Modifikacija mikrostrukture veziva v cementnih kompozitih z vgrajevanjem nanomaterialov
mentorica: doc. dr. Ana Mladenović

10. Neva Štrekelj
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Karakterizacija in optimizacija lastnosti aluminijeve zlitine utrjene s kvazikristali
mentor: prof. dr. Boštjan Markoli
somentor: prof. dr. Franc Zupanič

11. Ilija Rumenov
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v družinskopravnih zadevah
mentor: prof. dr. Aleš Galič

12. Nataša Valentinčič
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Evtanazija in pomoč pri samomoru
mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

13. Katarina Vodopivec
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Izbrisna tožba
mentor: prof. dr. Miha Juhart


FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.