Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 20. december 2017

Datum objave: 20.12.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

20. december 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Miran Aplinc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Gospodarski in socialni razvoj Šoštanja od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
mentor: izr. prof. dr. Andrej  Studen

2. Matjaž Geršič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Slovenska pokrajinska imena kot dejavnik identitete
mentorica: doc. dr. Katja Vintar Mally
somentor: zn. sv. dr. Drago Kladnik

3. Barbara Jesenovec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Literarne upodobitve odnosa med babico in vnukinjo
mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant
somentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

4. Barbara Juršič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Preobrazba portugalske narodne identitete na Iberskem polotoku v književnosti 19. in 20. stoletja
mentorica: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
somentorica: prof. dr. Annabela Rita

5. Vanja Kočevar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595-1637): Politična zgodovina osrednje slovenske dežele
mentor: izr. prof. dr. Boris Golec

6. Aljoša Kravanja
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Specifičnost človekovih spoznavnih zmožnosti v filozofiji Immanuela Kanta
mentor: izr. prof. dr. Zdravko Kobe

7. Danijela Makovec Radovan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pojmovanja vloge učitelja v procesih načrtovanja in izvajanja pouka v srednješolskem izobraževanju
mentor: izr. prof. dr. Damijan Štefanc

8. Mateja Markl
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinkovitost različnih pristopov vplivanja na prometno varno vedenje srednješolcev
mentorica: prof. dr. Vlasta Zabukovec

9. Dejan Savić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Medgeneracijska pravičnost kot temelj ravnanja z okoljem
mentor: izr. prof. dr. Igor Pribac

10. Nejc Sukljan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Istitutioni Harmoniche Gioseffa Zarlina in antična glasbena teorija
mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj

11. Varja Štrajn
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen stavkov v filozofiji Ludwiga Wittgensteina
mentor: prof. dr. Andrej Ule

12. Ivana Unković
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ohranjanje kulturne dediščine v Dalmaciji (Hrvaška) pod vodstvom Ljuba Karamana v obdobju med obema svetovnima vojnama
mentor: doc. dr. Robert Peskar

13. Nina Žavbi Milojević
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Govorna interpretacija dramskih besedil na primeru uprizoritev Hlapcev Ivana Cankarja
mentorica: doc. dr. Katarina Podbevšek

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.