Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 11. januar 2018

Datum objave: 11.01.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
11. januar 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jana Brguljan Hitij
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost štiriindvajset-urnega neinvazivnega merjenja krvnega tlaka za oceno srčno-žilnega tveganja pri ljudeh v predhipertenzivnem območju
mentor: prof. dr. Bojan Vrtovec                    
somentor: prof. Jan A. Staessen

2. Jasna But Hadžić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Predoperativna radiokemoterapija z IMRT – simultanim integriranim dodatkom doze pri lokalno napredovalem raku danke
mentorica: izr. prof. dr. Vaneja Velenik              

3. Nanča Čebron Lipovec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Metabolični profili bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo pred in po rehabilitacij
mentor: prof. dr. Mitja Lainščak              
somentorica: prof. Annemie Schols

4. Jasenka Gugić
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Pozne posledice zdravljenja bolnikov s seminomom testisa
mentorica: doc. dr. Irena Oblak                    

5. Matic Kisovec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Mehanizem tvorbe por listeriolizina O iz Listeria monocytogenes in perforinu podobnega proteina 3 iz Plasmodium falciparum
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh             
somentorica: viš. znan. sod. dr. Marjetka Podobnik
    
6. Petra Konečnik Kresnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Opredelitev krvotvornih matičnih celic in endotelijskih celic v CD34+ celičnih pripravkih namenjenih za zdravljenje
mentorica: doc. dr. Elvira Maličev

7. Rok Petrič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Napovedni dejavniki pri folikularni neoplazmi ščitnice in prognostični dejavniki pri raku Hürthlejevih celic ščitnice
mentor: prof. dr. Nikola Bešić

8. Nejc Snedec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza variabilnosti srčne frekvence pri kritično bolnih novorojenčkih
mentor: izr. prof. dr. Štefan Grosek      
somentor: izr. prof. dr. Matjaž Klemenc

9. Andrej Škoberne
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Protitelesa proti receptorju za fosfolipazo A2 bolnikov z membransko nefropatijo in vezava podocitov na kolagen tipa IV
mentor: izr. prof. dr. Jernej Pajek

10. Jure Ahtik
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Korelacija med objektivno in subjektivno ovrednoteno vizualno kakovostjo digitalnih fotografij ter njihovo sporočilnostjo
mentorica: doc. dr. Marica Starešinič

11. Estera Cerar
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj in preoblikovanje tekstilne industrije v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja
mentorica: izr. prof. dr. Urška Stanković Elesini
somentorica: doc. dr. Marija Mojca Peternel

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.