Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 18. januar 2018

Datum objave: 18.01.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
18. januar 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Igor Papič


Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Mateja Baruca
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost mikroelektromiografije mišice orbicularis oculi  pri bolnikih z miastenijo gravis
mentorica: izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec         


2. Urška Dragin Jerman
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Interakcije rakavih in normalnih urotelijskih celic in vzpostavitev urotelijsko-vezivnega nadomestka na amnijski membrani
mentorica: izr. prof. dr. Mateja Erdani Kreft    
      

3. Vida Forstnerič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga domene D0 flagelina pri aktivaciji receptorja TLR5
mentor: izr. prof. dr. Mojca Benčina 


4. Vesna Hodnik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Interakcije proteinov NLP z lipidnimi membranami
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
                  

5. Amela Kabaklić
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Učinek statinov na delovanje endotelija pri bolnikih z angino pektoris in normalnim koronarogramom
mentor: izr. prof. dr. Zlatko Fras 

    
6. Marko Kavčič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza umrljivosti in zapletov zdravljenja med indukcijo remisije pri otrocih z akutno mieloblastno levkemijo
mentor: izr. prof. dr. Janez Jazbec
somentor: prof. Richard Aplenc

7. Duško Lainšček
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Modifikacija genoma in aktivacija genov v sesalskih celicah z dostavo sistema CRISPR/Cas9 z zunajceličnimi vezikli
mentor: prof. dr. Roman Jerala


8. Nina Kmet Lunaček
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Epidemiološke, klinične in virološke značilnosti bolnikov s  kronično okužbo z virusom hepatitisa B v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Mojca Matičič
somentor: prof. dr. Mario Poljak


9. Alenka Matjašič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Epigenetski modulatorji signalnih poti pri razvoju gliomov
mentor: prof. dr. Damjan Glavač

10. Sandra Ropret
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Povezava genetskih in epigenetskih sprememb v genih nevrotrofnega sistema s samomorom
mentorica: doc. dr. Alja Videtič Paska

11. Žiga Snoj
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Degenerativne spremembe kolena po rekonstrukciji sprednje križne vezi
mentorica: doc. dr. Vladka Salapura
somentor: izr. prof. dr. Oskar Zupanc

12. Sara Žigon Branc
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vzpostavitev humanega in vitro modela osteoartritisa za preskušanje delovanja učinkovin proti TNF-alfa
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Jeras
somentorica: prof. dr. Gordana Vunjak Novakovič    
 

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.