Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 22. marec 2018

Datum objave: 22.03.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. marec 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Simona Golob
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Metodologija določitve kriterijev sprejemljivosti tveganja za obrate Seveso
mentor: doc. dr. Mitja Robert Kožuh
somentor: prof. dr. Peter Bukovec

2. Darja Maučec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Razvoj poroznih katalizatorjev za razgradnjo barvil v odpadnih vodah z naprednimi oksidacijskimi procesi
mentorica: znan. svet. dr. Nataša Novak Tušar
somentor: prof. dr. Anton Meden

3. Eva Pušavec Kirar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Cikloadicije (S)-α-aminoalkil inonov in enonov
mentor: prof. dr. Jurij Svete

4. Bogdan Ambrožič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen medialnega patelofemoralnega ligamenta (MPFL) za stabilnost pogačice
mentor: prof. dr. Vane Antolič

5. Jasna Cotič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv pogojev sintranja in peskanja na staranje cirkonijeve oksidne keramike in vitro ter in vivo
mentor: izr. prof. dr. Peter Jevnikar
somentor: doc. dr. Andraž Kocjan

6. Kristina Drusany Starič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Posledice prvega poroda in epiziotomije na zapiralko zadnjika
mentor: prof. dr. Adolf Lukanovič

7. Marija Holcar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Spremembe v citokinskih JAK/STAT signalnih poteh in aktivacija TLR4 pri otrocih s sistemskim lupusomeritematozusom in antifosfolipidnim sindromom
mentor: prof. dr. Tadej Avčin
somentor: prof. dr. Alojz Ihan

8. Tina Lebar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Načrtovanje genskih regulatornih omrežij na osnovi DNA vezavnih proteinov
mentorica: izr. prof. dr. Mojca Benčina

9. Irena Makivić
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Povezanost biopsihosocialnega pristopa k zdravljenju s kakovostjo oskrbe bolnikov
mentorica: izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš

10. Urška Potočar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Jeras
somentorica: prof. dr. Mateja Erdani Kreft

11. Mateja Rok Simon
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv izobrazbe staršev in izbranih socialno ekonomskih dejavnikov na izvajanje ukrepov za preprečevanje poškodb majhnih otrok mentor: prof. dr. Marjan Bilban

12. Nuša Šegrec
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Spolna disfunkcija pri moških, vključenih v nadomestne programe zdravljenja odvisnosti od opioidov
mentorica: prof. dr. Martina Žmuc Tomori

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.