Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 5. april 2018

Datum objave: 05.04.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

5. april 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica prof. dr. Branka Kalenić Ramšak Univerze v Ljubljani  je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Barbara Dorić
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Trajnostna administrativna oblika managementa uspešnosti v naftnem gospodarstvu  
mentor: prof.dr. Vlado Dimovski

2. Tina Golob Šušteršič
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Mobilnost delovne sile, prenos znanja in  učinki prelivanja
mentorica: prof.dr. Katja Zajc Kejžar

3. Andrej Janžič
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Zdravstveno ekonomsko vrednotenje antikoagulacijskega zdravljenja
mentor: izr. prof. dr. Mitja Kos

4. Nika Marđetko
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Ovrednotenje upravljanja javnih izdatkov za zdravila z raziskavami zdravstvenih izidov
mentor: izr. prof. dr. Mitja Kos

5. Špela Zupančič
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Razvoj dvoslojnih nanovlaken za inovativno zdravljenje parodontalne bolezni
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl

6. Anže Babič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale
mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

7. Mojca Foški
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru                                      
mentorica: izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: znan. svet. dr. Drago Perko

8. Darijo Ilić
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Difuzno obremenjevanje hidrosfere s fosforjem in dušikom s kmetijskih površin v Krajinskem parku Goričko
mentor: izr. prof. dr. Jože Panjan
somentorica: izr. prof. dr. Jana Zagorc Končan

9. Robert Pečenko
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Mehanski odziv ukrivljenih lesenih nosilcev s spremenljivo višino pri požarni obtežbi
mentor: doc. dr. Tomaž Hozjan
somentor: prof. dr. Goran Turk

10. Klara Pirmanšek
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Mehčanje materiala in lokalizacija deformacij v geometrijsko točni teoriji prostorskih nosilcev z vgrajeno nezveznostjo
mentor: zasl. prof. dr. Miran Saje
somentor: prof. dr. Dejan Zupan

11. Gašper Rak
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Topološka struktura vodne gladine na sotočju pri deročem toku
mentor: prof. dr. Franci Steinman
somentor: izr. prof. dr. Marko Hočevar

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.