Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 12. april 2018

Datum objave: 12.04.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

12. april 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Matjaž Gomilšek
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Kvantne spinske tekočine na geometrijsko frustriranih mrežah kagome
mentor: doc. dr. Andrej Zorko

2. Dejan Govc
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Unimodalna kategorija
mentor: prof. dr. Dušan Repovš
somentor: doc. dr. Primož Škraba

3. Romain Claude Francis Henry
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Sklopitev nevtronskih in termohidravličnih simulacij reaktorja TRIGA Mark II
mentor: prof. dr. Iztok Tiselj
somentor: doc. dr. Luka Snoj

4. Boštjan Kovač
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Geometrijska aproksimacija krožnih lokov
mentor: izr. prof. dr. Emil Žagar

5. Vid Merljak
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Analiza metode vstavitve za meritev reaktivnosti kontrolnih palic
mentor: izr. prof. dr. Andrej Trkov

6. Tara Nanut
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Meritev radiativnih razpadov mezonov D0 z detektorjem Belle
mentor: doc. dr. Anže Zupanc

7. Tinkara Troha
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Frekvenčno podvojevanje svetlobe v strukturiranih AlN valovodih v ultravijoličnem spektralnem območju                                 
mentor: prof. dr. Marko Zgonik

8. Mitja Koležnik
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj mikrostrukture jekla X11CrNiMo12 modificiranega s Ti in Zr
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: izr. prof. dr. Aleš Nagode

9. Tjaša Vidmar
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Priprava, tisk in karakterizacija tankih plasti volframovega (VI) oksida za aplikacijo v optoelektronskih strukturah
mentorica: viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec
somentorica: izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde

10. Natalija Vovk Ornik
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
mentorica: prof. dr. Mojca Peček Čuk
somentorica: izr. prof. dr. Marija Kavkler

11. Mojca Žveglič Mihelič
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli
mentor: izr. prof. dr. Janez Vogrinc

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.