Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 19. april 2018

Datum objave: 19.04.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

19. april 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Blaž Bajič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Poti tekačev na Ljubljanskem
mentor: doc. dr. Miha Kozorog
somentor: prof. dr. Rajko Muršič

2. Jasmina Bajrami
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vljudnostne govorne strategije pri izražanju nesoglasij in kritik v japonščini in slovenščini
mentorica: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar
somentorica: prof. dr. Simona Kranjc

3. Mojca Ilc Klun
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja
mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

4. Melita Koletnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv uporabe prevoda kot sredstva za pridobivanje jezikovne kompetence na razvoj prevodne kompetence
mentorica: prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

5. Peter Kumer
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv družbenogeografskih dejavnikov na gospodarjenje z majhnimi zasebnimi gozdnimi posestmi
mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič
somentorica: viš. znan. sod. dr. Mimi Urbanc

6. Ana Ornik Turk
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Znaki z dna srednjeveških posod
mentor: prof. dr.  Andrej Pleterski

7. Polona Ozbič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga spola v procesu žalovanja ob smrti bližnjega družinskega člana
mentorica: prof. dr. Onja Tekavčič Grad

8. Tonko Rajkovača
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Infrastrukturni okviri in razvojne perspektive preventivne arheologije v Bosni in Hercegovini ter Srbiji
mentor: prof. dr. Predrag Novaković

9. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv pokrajinskih prvin na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških območij: Na primeru Bele krajine
mentor: prof. dr. Dušan Plut
somentor: izr. prof. dr. Andraž Čarni

10. Manca Seničar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razmejitev samopodobe od sorodnih osebnostnih konstruktov
mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum

11. Urh Vele
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Problem sledenja pravilom pri Wittgensteinu
mentor: doc. dr. Borut Cerkovnik

12. Larisa Vrhunc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij
mentor: izr. prof. dr. Gregor Pompe 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.