Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 20. junij 2018

Datum objave: 20.06.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

20. junij 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani prof. Boštjan Botas Kenda je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Monika Kos
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Nevrotoksičnost izbranih nanomaterialov za modelne nevretenčarje
mentorica: prof. dr. Damjana Drobne
somentor: doc. dr. Primož Zidar

2. Lea Lukšič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Spremembe vsebnosti rutina in kvercetina v zrnih tatarske ajde  (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) od spravila pridelka do priprave kruha
mentorica: izr. prof. dr. Mateja Germ
somentor: prof. dr. Rajko Vidrih

3. Sandra Pestar Bizjak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Motivacijski dejavniki slovenskih potrošnikov za nakup vina v povezavi s percepcijo vinorodnih regij
mentor: izr. prof. dr. Aleš Kuhar
somentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl

4. Andrej Renčelj
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetsko ozadje uravnavanja biogeneze mitohondrijev
mentor: prof. dr. Peter Dovč

5. Robert Šket
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Spremembe humane fekalne mikrobiote povezane s telesno neaktivnostjo
mentor: izr. prof. dr. Blaž Stres
somentor: doc. dr. Tadej Debevec

6. Biljana Todorović
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Raznolikost antocianov in drugih fenolnih snovi v medvrstnih križancih rodu Sambucus
mentor: prof. dr. Franc Štampar
somentor: prof. dr. Anton Ivančič

7.  Helena Brodnik Žugelj
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Selektivna katalitska funkcionalizacija vezi C–H dušikovih heterocikličnih substratov
mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane

8. Gregor Križan
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza litijevih insercijskih materialov v reaktorju s termoakustičnim gorilnikom
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček
 
9. Vid Puž
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturni vpogled v interakcije proteinov Z-diska
mentor: prof. dr. Kristina Djinović-Carugo

10. Barbara Volarič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Konverzijske prevleke na osnovi lantanoidnih soli za zaščito aluminijevih zlitin
mentorica: znan. svet. dr. Ingrid Milošev
somentor: prof. dr. Miran Gaberšček

11. Tanja Zidarič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj in študij uporabe bizmutovih in drugih modificiranih elektrod v sodobni elektroanalizi
mentor: znan. svet. dr. Samo Hočevar
somentor: prof. dr. Marjan Veber

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.