Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 28. 6. 2018

Datum objave: 28.06.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
28. junij 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Igor Papič
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Špela Bordon
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Uravnavanje celične ravni egerolizina RahU in njegova vloga v bakteriji Pseudomonas aeruginosa
mentor: doc. dr. Matej Butala
somentor: prof. dr. Peter Maček

2. Eva Cedilnik Gorup
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba spletne aplikacije za podporo pri odločanju in kakovost predpisovanja zdravil pri doma živečih starostnikih
mentorica:izr. prof. dr. Marija Petek Šter

3. Tatjana Filipović
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Vnetni profil v krvi pri bolnikih po epileptičnem napadu
mentor: prof. dr. David B. Vodušek
somentorica: izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič

4. Marina Jakimovska Stefanovska
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen določanja žilne adhezijske molekule-1 pri raku jajčnika
mentor: izr. prof. dr. Borut Kobal
somentorica: doc. dr. Katarina Černe

5. Erika Matos
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojke na dopolnilnem zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom
mentor: izr. prof. dr. Branko Zakotnik

6. Lejla Peternelj Uran
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj medicinske prakse v Kopru ter zdravniki in kirurgi v Kopru od renesanse do začetka zatona Beneške republike
mentorica: prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec

7. Primož Petrič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Frekvenčna porazdelitev visoko rizičnih tarčnih volumnov pri raku materničnega vratu: razvoj novih brahiterapevtskih aplikatorjev
mentor:doc. dr. Viljem Kovač

8. Aleš Pleskovič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Polimorfizmi izbranih genov vnetnega procesa kot genski označevalci napredovanja ateroskleroze vratnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
mentor: prof. dr. Danijel Petrovič

9. Helena Rupnik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Mutacije gena za filagrin pri bolnikih z atopijskim dermatitisom, alergijskim kontaktnim dermatitisom in kroničnim iritativnim kontaktnim dermatitisom v Sloveniji
mentor: prof. dr. Peter Korošec
somentorica: doc. dr. Liljana Mervic

10. Barbara Skopec
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Primerjava filgrastima in pegilirane oblike filgrastima pri mobilizaciji avtolognih krvotvornih matičnih celic pri bolnikih z diseminiranimi plazmocitomom
mentor: izr. prof. dr. Samo Zver

11. Matija Veber
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Sposobnost dermalnih fibroblastov za diferenciacijo v fenotip podoben žilnim gladkomišičnim celicam
mentor: doc. dr. Miomir Knežević
somentorica: izr. prof. dr. Tanja Dominko

12. Matjaž Vrtovec
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Endotelijska disfunkcija, togost arterij in klinično nema ateroskleroza pri bolnikih s Philadelphia-negativnimi mieloproliferativnimi boleznim
mentor: prof. dr. Aleš Blinc
somentorica: doc. dr. Katja Zaletel

13. Gregor Zemljič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije:Vpliv elektromehanskih lastnosti srčne mišice levega prekata na učinek zdravljenja s presaditvijo matičnih celic pri bolnikih s srčnim popuščanjem
mentor: prof. dr. Bojan Vrtovec

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.