Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 29. 6. 2018

Datum objave: 29.06.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
29. junij 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Boštjan Botas Kenda
Prorektor Univerze v Ljubljani prof. Boštjan Botas Kenda je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Maja Jerala
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Herkulov tempelj in svetišče v Celju: peripterni in psevdoperipterni templji v Sloveniji
mentor: izr. prof. dr. Bojan Djurić

2. Ana Krevelj
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Ikonografija živali v umetnosti srednjega veka na Slovenskem
mentor: prof. dr. Samo Štefanac
somentor: prof. dr. Martin Germ

3. Elena Leghissa
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije:Dežmanova kolišča pri Igu in njihovo mesto v pozni bakreni in zgodnji bronasti dobi
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan
somentor: izr. prof. dr. Anton Velušček

4. Kristijan Mavri
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Cormac McCarthy in transformacija žanrov
mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake

5. Uroš Milić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Posamičnost in eksistencialna komunikacija
mentor: prof. dr. Dean Komel
somentor: izr. prof. dr. Borut Škodlar

6. Kristina Pranjić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Brezpredmetnost zvoka in slike: Beli, Kručonih, Malevič
mentor: prof. dr. Miha Javornik

7. Tomo Stanič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije:Transferna umetnost in misleči objekti
mentor:prof. dr. Mladen Dolar

8. Tatjana Struna Berden
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Zaimkovno izražanje količine v francoščini in slovenščini
mentor: prof. dr. Gregor Perko

9. Primož Turk
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije:Pojem praksis v Aristotelovi etiki
mentor: prof. dr. Franc Zore
somentor: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

10. Ana Vrtovec Beno
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije:Primeri sodobnega ljudskega gledališča na Slovenskem
mentorica: doc. dr. Mateja Habinc
somentorica: prof. dr. Lada Čale Feldman

11. Luka Zibelnik
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije:Podoba Juda v slovenski prozi do 1933
mentor: izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič

12. Maša Žvelc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije:Razvoj modela spodbujajočih in ovirajočih dejavnikov v superviziji psihoterapije
mentor: doc. dr. Emil Benedik
somentor: prof. dr. Valentin Bucik

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.