Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 18. oktober 2018

Datum objave: 18.10.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. oktober 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. Boštjan Botas Kenda je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Maja Antanasova
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv utrujanja in priprave površine titanove zlitine, izdelane s selektivnim laserskim taljenjem, na oprijem dentalne keramike
mentor: izr. prof. dr. Peter Jevnikar

2. Lučka Boltežar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Napovedni in prediktivni dejavniki pri difuznem velikoceličnem limfomu B
mentorica: prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković
somentorica: izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik

3. Dashnor Bukleta
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Ocena urejenosti glikemije pri sladkornih bolnikih tipa 2 po izdrtju parodontalno prizadetih zob
mentor: doc. dr. Rok Schara

4. Klemen Dovč
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Nadzor urejanja ravni glukoze z uporabo umetne trebušne slinavke med telesno aktivnostjo in po njej
mentor: prof. dr. Tadej Battelino

5. Igor Frangež
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv fotobiomodulacije s svetlobo emitirajočimi diodami na celjenje kronične rane
mentorica: prof. dr. Dragica Maja Smrke

6. Sabina Frljak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv presaditve CD 34+ matičnih celic na delovanje desnega prekata pri bolnikih z neishemično dilatativno kardiomiopatijo
mentor: prof. dr. Bojan Vrtovec

7.  Mojca Humar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv izražanja receptorja za inzulinu podoben rastni dejavnik (IGF1R) na preživetje pri razsejanem nedrobnoceličnem raku pljuč
mentorica: prof. dr. Tanja Čufer

8. Klemen Jenko
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Okužba s človeškimi papilomavirusi pri bolnikih z invertiranimi papilomi nosu in obnosnih votlin ter s pridruženim ploščatoceličnim karcinomom
mentor: prof. dr. Miha Žargi
somentorica: prof. dr. Nina Gale
                          
9. Tea Lenarčič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna evolucija proteinske domene za vezavo na površino celic
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
somentorica: doc. dr. Marjetka Podobnik

10. Mateja Starbek Zorko
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Zaviranje izražanja provnetnih citokinov v keratinocitih s protismiselnimi oligonukleotidi in polifenolnim izvlečkom iz skorje bele jelke (Abies alba) ter njegov vpliv na blago obliko luskavice
mentor: prof. dr.  Tomaž Lunder                 
somentor: prof. dr. Borut Štrukelj

11. Neja Šamec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Uporabnost nano-protiteles za razvoj ciljanega zdravljenja glioblastoma
mentor: prof. dr. Radovan Komel
 
12. Saša Vrhovec Hartman
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj mikrofluidične difuzijske komore za analizo transmembranske asimetrije pri ohlapnih fosfolipidnih mehurčkih
mentor: doc. dr. Jure Derganc

13. Marko Žličar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost dinamičnih hemodinamskih kazalcev za obremenitev s tekočino pri pacientih s pnevmoperitonejem
mentorica: prof. dr. Vesna Novak Jankovič

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.