Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 8. november 2018

Datum objave: 08.11.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

8. november 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Matija Hriberšek
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napoved karakteristik obdelane površine pri kriogenem odrezavanju
mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
somentor: prof. dr. Janez Kopač

2. Jaka Javh
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Modalna analiza na podlagi meritev pomikov s hitro kamero
mentor: izr. prof. dr. Janko Slavič

3. Jernej Laloš
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Optodinamska pretvorba končno razsežnih laserskih bliskov
mentor: prof. dr. Janez Možina
somentor: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

4. Marko Peternelj
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Kinematika toka vlaknaste strukture kamene volne v zračnem toku odpiha
mentor: prof. dr. Branko Širok

5. Jure Petkovšek
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Prenos toplote in kritična gostota toplotnega toka pri mehurčkastem vrenju na tankih grelnikih
mentor: prof. dr. Iztok Golobič

6. Aleš Turel
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Časovno spremenljiv kontaktni razvoj v dinamiki sistema togih teles
mentor: prof. dr. Miha Boltežar

7. Tanja Brcko
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Večparametrski odločitveni model izogibanja trčenju na morju
mentor: prof. dr. Damir Zec
somentor: izr. prof. dr. Peter Vidmar

8. Monika Kontelj
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Slovenija kot logistična platforma – vzvod za krepitev slovenskega gospodarstva
mentor: prof. dr. Aleš Groznik
somentorica: doc. dr. Patricija Bajec
 
9. Maruša Hauptman Komotar
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem
mentor: prof. dr. Pavel Zgaga

10. Ines Nuić
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pri razumevanju osnovnih kemijskih pojmov z uporabo spletno podprtih učnih materialov
mentor prof. dr. Saša A. Glažar
somentor prof. dr. Nermin Đapo

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.