Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 21. november 2018

Datum objave: 21.11.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

21. november 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Kaja Dobrovoljc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Leksikalne prvine govorjenega jezika v uporabniških spletnih vsebinah: Primer večbesednih diskurznih označevalcev
mentorica: izr. prof. dr. Darinka Verdonik
somentor: prof. dr. Marko Stabej

2. Bernarda Logar Zakrajšek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Rezilientnost kot napovedni dejavnik z zdravjem povezane kakovosti življenja po presaditvi ledvice
mentor: doc. dr. Jernej Pajek
somentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

3. Nina Lovec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Besedni red in členitev po aktualnosti v slovenščini in italijanščini
mentorica: prof. dr. Martina Ožbot Currie

4. Lea Madarasi
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Med teorijo zapeljevanja in fantazijo skozi Freuda in Laplanchea
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec

5. Blaž Mazi
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Estetski problemi sodobnega posredovanja, upodabljanja in ponarejenosti narave
mentor: prof. dr. Lev Kreft

6. Jelka Piškurić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vsakdanje življenje v socialistični republiki Sloveniji: Ljubljana in njeno ruralno zaledje
mentor: red. prof. dr. Božo Repe
somentorica: doc. dr. Mateja Habinc

7. Ana Podvršič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Iz socializma v periferni kapitalizem: Politična ekonomija dvojne tranzicije v Sloveniji
mentor: prof. dr. Rastko Močnik
mentor: izr. prof. dr. Cédric Durand

8. Georgios Politakis
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Raba kretskega narečja v delu Joannisa Kondylakisa
mentorica: izr. prof. dr. Jerneja Kavčič
somentor: zasl. prof. dr. Eratosthenis Kapsomenos

9. Jernej Šoštar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vzpostavitev poklicne skupine mediatorjev in njihova identiteta
mentor: prof. dr. Janko Muršak
somentor: izr. prof. dr. Marko Radovan

10. Borut Trpin
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv pogojnikov na posodabljanje prepričanj
mentorica: red. prof. dr. Olga Markič
somentor: prof. dr. Stephan Hartmann

11. Livio Zanini
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Oblika in pomen poznavanja čajne kulture v poznem obdobju dinastije Ming
mentorica: izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
somentorica: izr. prof. dr. Mateja Petrovčič

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.