Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 7. februar 2019

Datum objave: 07.02.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

7. februar 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Katja Babič    
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Družbeni in kulturni vidiki skrivanja znanja
mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj
somentor: izr. prof. dr. Matej Černe

2. Marko Budler
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Poslovni modeli in okvirji za management dinamičnih omrežij oskrbovalnih verig
mentorica: prof. dr Peter Trkman

3. Franci Porenta
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv korporativne moči na potrošnjo, dolg in neenakost
mentor: prof. dr. Tjaša Redek

4. Öner Tulum
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Inovacije in financializacija v biofarmacevtski panogi v ZDA
mentor: prof. William Lazonick

5. Tilen Brecelj
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Meritev spremembe oblikovnih faktorjev protona v jedrskem okolju
mentor: prof. dr. Simon Širca

6. Boštjan Jenčič
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Slikovna masna spektroskopija MeV – SIMS z zveznim primarnim žarkom
mentorica: izr. prof. dr. Primož Pelicon

7. Marta Lavrič
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Stabilizacija holesteričnih modrih faz z nanodelci in nematski kalorični pojavi pod vplivom zunanjih polj
mentor: prof. dr. Zdravko Kutnjak

8. Marko Medenjak
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Efektivna lokalnost in ekvilibracija v kvantnih sistemih
mentorica: prof. dr. Tomaž Prosen

9. Miha Muškinja
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Iskanje procesov nove fizike s pari enako nabitih leptonov v končnem stanju z detektorjem ATLAS
mentor: prof. dr. Borut Paul Kerševan
somentor: viš. znan. sod. dr. Andrej Gorišek

10. Matej Tekavčič
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Modeliranje izotermnega ločenega toka plina in kapljevine v navpični cevi
mentorica: doc. dr. Ivo Kljenak
somentor: viš. znan. sod. dr. Boštjan Končar

11. Primož Vavpetič
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Analiza bioloških tkiv z metodo mikro-PIXE v zamrznjenem hidriranem stanju
mentor: izr. prof .dr. Primož Pelicon

12. Sandra Bregar
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Modeli psihološko-socialnega svetovanja za uporabnike postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo
mentor: prof. dr. Darja Zaviršek

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.