Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 18. marec 2019

Datum objave: 18.03.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. marec 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Marko Ilić
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Spektralne značilnosti akromatskega in polarizacijskega vida pri višjih dvokrilcih (Diptera:Brachycera)
mentor: izr. prof. dr. Gregor Belušič
somentor: prof. dr. Marko Kreft

2. Eva Lasič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uravnavanje elementarnih dogodkov eksocitoze in endocitoze v astrocitih v kulturi
mentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Stenovec
somentor: akad. prof. dr. Robert Zorec

3. Kristina Marton
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: In silico določitev in mutacijska analiza kandidatnih efektorjev fitopatogene glive Verticillium albo-atrum
mentorica: prof. dr. Branka Javornik
somentorica: doc. dr. Sabina Berne

4. Dominik Nabergoj
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Kontinuirana proizvodnja bakteriofagov v sistemu dveh zaporednih bioreaktorjev
mentor: izr. prof. dr. Aleš Podgornik

5. Tinkara Rozina
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Kvantitativno in kvalitativno določanje cianobakterij v vodnem telesu z uporabo svetlobe različnih valovnih dolžin
mentorica: doc. dr. Tina Eleršek
somentor: prof. dr. Domen Leštan

6. Diellza Gashi Tresi
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga zaznane samoučinkovitosti pri vedenju na delovnem mestu in nedelovnih obveznostih
mentorica: izr. prof. dr. Katarina Katja Mihelič

7. Dušica Vehovar Zajc
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vpliv političnega škandala na repozicioniranje politične moči     mentor: prof. dr. Igor Lukšič

8. Sanja Vrbek
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Poglobljena evropeizacija skozi zunanje upravljanje Evropske unije: politična pogojenost na področju varstva manjšin
mentorica: izr. prof. dr. Petra Roter

9. Urška Golob
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv digitalnih medijev na ustvarjalni proces v likovni umetnosti
mentorica: izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe
somentor: izr. prof. dr. Urban Kordeš

10. Jurij Šporin
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv geofizikalnih lastnosti kamnin na strukturne spremembe materialov kotalnih dlet
mentor: doc. dr. Željko Vukelić
somentor: prof. dr. Primož Mrvar

11. Jana Vilman Proje
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Interpretacija slovenske dediščine v sodobno kolekcijo oblačilnih izdelkov
mentor: prof. dr. Janez Bogataj
somentorica: izr. prof. dr. Matejka Bizjak

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.